Har det klikka for Hilde Sandvik?

NEIDA, Dagbladets kommentator Hilde Sandvik har neppe mistet forstanden, selv om hun er uenig med meg om at politisk mobbing fører til politikerforakt. Jeg er dessuten enig med Sandvik i at politikere som snakker hverandre etter munnen, uten egentlig å mene noe, kan bidra til politikerforakt. Hovedpoenget med mitt innlegg var at vi den siste tiden i økende grad har sett angrep hvor sterke personkarakteristikker overdøver for, eller skjuler for mangelen på, politisk innhold. Sandvik ramser selv opp en lang rekke personangrep og motangrep, for så overraskende å konkludere med at våre politikere i all for stor grad snakker hverandre etter munnen.Vi ønsker oss politikere med meninger. Politikk uten uenighet og motsetning blir uinteressant. Sterke politiske konfrontasjoner er et gode for demokratiet. Således er blokkenes gjenoppstandelse, med to klare alternative konstellasjoner, en lykke for den kommende valgkampen.

SAMTIDIG tror jeg folk først og fremst ønsker å få klarhet i hva politikerne er uenige om, ikke hvilke negative personlige egenskaper de kan finne hos sine politiske motstandere. Derfor mener jeg det fører til politikerforakt når f.eks. Lars Sponheimpåstår at Carl I. Hagen er «ruset på seg selv» og antyder at det har «klikka» for mannen. I stedet burde han angripe innholdet i Hagens politiske veivalg. For Sponheim ser det ut til å ha gått sport i å karakterisere andre fremfor å snakke om egen politikk. Slik politisk argumentasjon virker like urimelig som det ville være om jeg påstår at det har klikka for Hilde Sandvik fordi vi er uenige i deler av vår analyse. Det er det ikke det minste grunnlag for.