Har du baller til å ta denne testen?

Endelig en skikkelig manndomsprøve.

Vi har en liten Endelig Fredag-bilspesial i dag. De to bilvideoene fant vi på idiot.se, en fin svensk nettside med det fengende slagordet «Av idioter, för idioter». Noe for oss, med andre ord.