Har du hemmeligheter på nettet som voksne ikke vet om? Hva synes du om sosiale medier?

Vi vil ha DIN kronikk - de tre beste trykkes på DB.no.

(Dagbladet): I dag har alle mobilen i lomma, og det digitale blandes med det analoge fra øyeblikk til øyeblikk. Vennskap foregår like mye på chat som over en kaffe eller i skolegården og det er lett å ha kontakt med folk i alle aldre over hele verden, hele tiden.

Det fører med seg både gleder og problemer.
 
Vi vil ha historier fra barn, unge og voksne om den digitale delen av livet og hvordan det fungerer sammen med alt det andre.  
 
Ta gjerne utgangspunkt i ett sosialt medium eller en konkret historie som forteller noe om det digitale i hverdagen:

- Er det noen problemer voksne ikke vet om?
- Noe som gjør hverdagen lettere?
- Hvordan påvirker det skole- eller jobbhverdagen?
- Hva gjør det med oss som mennesker?
 
Du velger selv hvilken form teksten har, men den skal maksimalt være på 3500 tegn inkludert mellomrom.

De tre beste publiseres på Dagbladet.no
 
Send bidraget ditt til debatt@dagbladet.no innen søndag 12. juli. Skriv «Barnas hemmelige liv» i emnefeltet.

PS: Send med bilde, fødselsdato, adresse og telefonnummer.