Har Høyre mistet seg selv?

«Høyres fordel er at de har en ideologisk plattform som er som skapt for dagens situasjon. Man er individuelt orientert, enkeltindividets rettigheter og frihet er det sentrale. Det man står for virker. John A Johnsen

«Det er nok ikke helt tilfeldig at valget mellom verdikonservatisme og liberalisme (Erna Solberg vs. Børge Brende) sammenfaller med velgerflukt fra Høyre.

Tor Brekke Skjøtskift

«Høyres problem er at samfunnet har blitt mer og mer som Høyres program for ti år siden. Ole Martin

«Det er rart hvor forskjellig det går an å se det samme fenomenet. Høyre har i de siste 6 årene gått dramatisk til VENSTRE. Høyre har alene, eller sammen med KrF, tvunget på oss en rad sosialistiske symbolsaker av stor betydning. Kjønnskvotering i private selskaper, dobbeltbeskatning av aktive eiere av små (og store) selskaper, røykeloven, barskogs«vern», osv., osv...

Denne venstredreiningen koster Høire alle de velgerne de hadde som ble lurt (svindlet) til å tro at Høire stod for eiendomsrett og lavere beskatning. Simon

«Jeg frykter at grunnen til at Frp har vokst rett og slett er at det er blitt flere og flere egoistiske materialister i vårt samfunn.

Student