Debatt: Bilvasknæringen

Har kommunen glemt sitt eget tydelige ansvar?

Kanskje skal kommunene ikke bare utstede utslippstillatelse til de bilvaskerier som søker, men også aktivt lete i bakgårder og parkeringshus etter bilvasktjenester der forurensningsforskriftene ikke respekteres?

FORURENSNING: Mange er overrasket over at kommuner lar bilvaskerier operere i lang tid før de får pålegg om utstyr for å redusere den lokale forurensningsfaren, skriver innsender. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
FORURENSNING: Mange er overrasket over at kommuner lar bilvaskerier operere i lang tid før de får pålegg om utstyr for å redusere den lokale forurensningsfaren, skriver innsender. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixVis mer
Meninger

Gjennom tydelige spilleregler i form av et strengt regelverk på ulike områder, har vi lagt til rette for at norske bedrifter kan operere på en måte som ivaretar både arbeidstakernes, arbeidsgivernes og samfunnets interesser.

I enkelte bransjer er det imidlertid fortsatt betydelige utfordringer i form av høyt innslag av useriøse aktører. Blant disse bransjene er bilvasknæringen som består av både manuelle og automatiserte tilbydere av bilvask- og bilpleieservice.

Med utgangspunkt i forsiktige anslag antas det at nærmere 50.000 kjøretøy vaskes svart hvert år. Dette tilsvarer et svart marked på drøyt 200 millioner kroner.

Regjeringen slår i sin nye strategi mot arbeidslivskriminalitet, tydelig fast at arbeidslivskriminalitet fortsatt er et stort problem.

Vi stiller oss bak denne vurderingen og tillater oss samtidig å uttrykke bekymring for at mange kommuner fortsatt ikke er tilstrekkelig oppmerksom på hvilket ansvar de har etter forurensningsforskriftens bestemmelser. Gjennom forskriften er det fastslått at alle bensinstasjoner med vaskeplass og vaskehaller skal ha en gyldig utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann. Tilsvarende er det satt klare krav til maksimale utslippsverdier.

Hvor mange kommuner følger dette aktivt opp i møte med en bransje som flere ganger har vært i andre kontrolletaters søkelys i forlengelsen av at ulike lovkrav tilsidesettes for å vinne markedsandel?

Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet krever stadig nye tiltak. Samtidig er det viktig at man utnytter de mulighetene som allerede følger av eksisterende lovverk, for å forebygge og forhindre useriøse aktører i å få økt fotfeste i markedet.

Mange av våre medlemmer er overrasket over at kommuner lar virksomheter operere i lang tid før det får konsekvenser i form av pålegg om nødvendig utstyr som sørger for å redusere den lokale forurensningsfaren.

Kanskje er det på tide at kommunene ikke bare utsteder utslippstillatelse til de som søker, men også aktivt oppsøker bakgårder, kjellere og parkeringshus på jakt etter virksomheter som tilbyr bilvasktjenester uten at forurensningsforskriftens krav respekteres?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.