- Har mye å lære

Er forholdet mellom filmregissører og skuespillere preget av angst? Er det sånn at de ikke forstår hverandre?

Snakker ut om angsten

Bernhard Ramstad, leder i Norsk Skuespillerforbund:

- Det med angst er vel litt spissformulert, men skuespillere opplever ofte at regissørene har liten kunnskap om og erfaring med å jobbe med skuespillere, og det kan skape frustrasjon. Ethvert tiltak som kan bidra til bedre kontakt er positivt.

Frøydis Armand, skuespiller:

- Skuespillere og regissører har mye å lære av hverandre. Jeg har aldri følt noen angst i forhold til regissører, men film er veldig annerledes enn teater. Det er spennende for en skuespiller å jobbe med film også.

Berit Nesheim, regissør:

- Samarbeidet med skuespillere er et hovedfelt for regissører. Noen angst har jeg ikke følt, men det er viktig med alt som styrker kontakten mellom skuespillere og regissører.

Pål Sletaune, regissør:

- Den viktigste og mest interessante delen av det å være regissør er samarbeidet med skuespillerne. Angsten er der, men hvis man går inn i problemstillingene, fungerer samarbeidet veldig bra.

Are Kalmar, regissør:

- Jeg tok flere skuespillerklasser da jeg studerte regi i New York, nettopp for å bryte ned barrieren mellom regissører og skuespillere. Slike symposier er viktige, det er bra at filmbransjen møtes og gjør ting sammen.

Lars Øyno, skuespiller:

- I andre land har de blant annet filmskoler for skuespillere hvor en del av opplegget er kommunikasjonen mellom skuespillere og regissører. På settet er det veldig viktig med en god kommunikasjon, og jeg tror dårlig kommunikasjon er mye av grunnen til at norsk film har ligget nede.