Hår på brøstet og is i barten

Vi lar oss fortsatt fascinere av beretningene om isødets helter, samme hvor tvilsomme noen av dem enn måtte være. De skildrer en virkelighet så fjernt fra dagens ekstremsport og robinsonader som natt fra dag.

Blir vi aldri trøtte av å høre om disse sterke og handlekraftige menn som satte livet på spill i isødet for å høste ære og nå mål som vi i vår bedagelige overflodstilværelse har problemer med å se rimeligheten av i forhold til de utrolige forsakelsene og det umenneskelige slitet det innebar?

Åpenbart ikke. Hvert år kommer det nye bøker, og de selger som hakka møkk. Den siste i rekken er Ragnar Kvam jr.s bok om fire av de største - engelskmennene Scott og Shackleton og våre egne helter, Nansen og Amundsen. Bringer den noe nytt? Tja, jeg er ikke så bevandret i polfarerlitteraturen at jeg kan si noe skråsikkert om det. Kvam bygger i all hovedsak på tidligere framstillinger, men både perspektivene og måten å fortelle historiene på er hans egne.

Samspill

Kvam jr. er opptatt av forholdet mellom ekspedisjonens leder og hans håndplukkede menn, slik det stilles på særlige prøver under de ekstreme forholdene det her dreier seg om.

Hvilke karakteregenskaper er det som gjør noen til gode og andre til upopulære ledere? Ikke overraskende har han mest sans for den lederen som kombinerer autoritet med respekt og forståelse for de underordnede. Med dette som utgangspunkt gjør han seg mange interessante tanker om hvordan samspillet kan fungere, med mange illustrerende eksempler på hvordan det faktisk har eller ikke har fungert.

Midt på treet

Bøkene om polfarerne kan grovt deles i to kategorier: de idoldyrkende og de avheroiserende. Kvam jr. befinner seg et sted midt på treet. Han har blikk både for de negative egenskapene og de menneskelige kvalitetene. Han har sine helter og sine antihelter. Som mennesker og delvis også som ledere kommer rivalene Scott og Amundsen dårligst ut. Atter en gang lar vi oss ryste over den grenseløse ærgjerrigheten og over hvor smålig heltene kunne oppføre seg når deres autoritet ble truet.

Nansen har av en eller annen grunn fått mindre plass enn de andre, men bildet av ham er til gjengjeld det mest nyanserte. Kvam jr.s store helt er imidlertid Shackleton, han som ledet den totalt mislykkede Endurance-ekspedisjonen. Om han ikke nådde sine mål, tapte han ikke sin menneskelighet.

Selv om Kvam jr. resonnerer over sitt tema, er ikke dette en studie, men en serie fortellinger om det som skjedde, friskt og levende fortalt, slik at vi atter en gang rives med.

Det er fortellinger om menn med hår på brøstet og is i barten. De skildrer en virkelighet så fjernt fra dagens ekstremsport og robinsonader som natt fra dag. Dette er the real thing, ikke posering for et publikum og agering foran TV-kameraer, men måneders og års ensom kamp i naturkrefters og indre demoners vold.

Her får vi demonstrert det elementært eksistensielle i sin nakneste form. Derfor lar vi oss fortsatt fascinere av beretningene om isødets helter, samme hvor tvilsomme noen av dem enn måtte være.