Har stått stille i ti år

Flertallet av norske forfattere tjener 200 000 kroner i året. Yrkesgruppa har ikke hatt noen økning av inntekten fra kunstnerisk arbeid på ti år.

Av de 521 medlemmene i Den norske Forfatterforening er det bare 10- 15 som regelmessig tjener over en halv million kroner i året.

Bestselgerne skriver innen sjangere som krim, spenning og underholdning.I den andre enden av skalaen er det en gruppe eldre, inaktive forfattere som får under 5000 kroner årlig i honorarer.

Det store antallet av norske forfattere tilhører et mellomsjikt som sper på royalty fra forlaget med stipend og opplesningshonorar - slik at samlet årsinntekt fra forfattervirksomheten kommer opp i ca. 200 000 kroner.

Bøkenes bibel

Opplysningene er basert på den såkalte INAS-rapporten om kunstneres økonomiske vilkår fra 1996. Tallene er seinere framskrevet og korrigert til året 1999 av Trond Andreassen i den litteratursosiologiske studien «Bok-Norge», også omtalt som bøkenes bibel.

Nyere tall er ikke tilgjengelig i dag, men ifølge generalsekretær Trond Andreassen i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og generalsekretær Lars Haavik i Den norske Forfatterforening er tallene representative for situasjonen også i 2005.

De bekrefter begge at forfatterne som yrkesgruppe knapt har hatt noen positiv inntektsutvikling de siste 10- 12 åra.

Hr. Roman

Trond Andreassen har også konstruert Den norske gjennomsnittsforfatteren.

-  Hvem er han?-  Hr. Roman er 53 år, bosatt på Oslo vest. Han debuterte 31 år gammel i 1978 og ble innvotert i Forfatterforeningen i 1985. Han har utgitt seks bøker, og inntekten i 1999 var slik: royalty kr 40 000, bibliotekvederlag kr 6840, stipend kr 141 000 (treårig arbeidsstipend). Under posten annet, som omfatter opplesningshonorarer og vederlag for tekster i skolebøker, kommer kr 20 000. Samlet forfatterinntekt for vår mann - bare ca. 36 prosent av medlemmene i Den norske Forfatterforening er kvinner - blir dermed rundt regnet kr 208 000.

Hvor mye får så hr. Roman av utsalgsprisen på ei bok til 300 kroner som trykkes i et normalopplag på 2000 eksemplarer?

Svaret er beskjedne 51 kroner, eller 17 prosent.Forlaget tar 129 kroner og bokhandelen 120 kroner, eller 40 prosent av salgssummen.

Mange debutanter

«Bok-Norge» oppgir at det årlig innsendes 4000- 5000 skjønnlitterære manuskripter til de største norske forlagene. Bare ett av hundre manus slippes gjennom systemet og blir ferdig bok.

Antallet debutanter er årlig 30- 40. Og det er et høyt tall for et lite språksamfunn som det norske. Da Frankrike, med sine 60 millioner innbyggere, et år hadde 69 skjønnlitterære debutanter, ble det stor debatt i mediene om hvor grensen skulle gå.

Økt polarisering

-  Hvor går veien videre for forfatterne i Bok-Norge?-  Bokklubbadelen med navn som Karsten Alnæs, Gunnar Staalesen, Ingvar Ambjørnsen, Ketil Bjørnstad, Tove Nilsen og Lars Saabye Christensen har dominert salget av skjønnlitteratur.

Etter hvert vil bokklubbenes innflytelse avta. Jeg antar at vi, etter at det ble slutt på fastprissystemet, vil se en ytterligere polarisering i markedet.

Noen få forfattere vil tjene mye mer enn i dag, og noen blir tilsvarende marginalisert. Med andre ord en økonomisk utvikling som vi ser ellers i samfunnet, sier Andreassen til Dagbladet.

Men disse har råd til smør på brødet:

Åsne Seierstad Formue: 6 564 000 Inntekt: 5 589 400

Anne Holt Formue: 3 541 000 Inntekt: 4 889 500

Anne Karin Elstad Formue: 6 941 000 Inntekt: 4 473 000

Karin Fossum Formue: 2 529 000 Inntekt: 3 711 000

Lars Saabye Christensen Formue: 5 630 000 Inntekt: 3 617 700

Jostein Gaarder Formue: 13 042 000 Inntekt: 2 943 800

Jo Nesbø Formue: 7 014 000 Inntekt: 2 335 000

Unni Lindell Formue: 2 127 000 Inntekt: 1 841 600

Linn Ullmann Formue: 0 Inntekt: 1 814 400

Gunnar Staalesen Formue: 3 516 000 Inntekt: 1 274 400

Kilde: Skattelikningen for 2003