Har valgflesket begynt å surne?

«Det er vel ikke til å undres over at det oppstår politikerforakt, når det utvises så stor grad av velgerforakt. Allikevel klør de seg i hodet når hjemmesitterpartiet vokser seg større. De forstår med all tydelighet ikke at brutte løfter bidrar til denne forakten.

Jan-Tore Bjørndal, Ås «Hvis du avstår fra å stemme eller velger å stemme blankt, er du direkte skyld i at valgresultatet blir som det blir. Du har ingen grunn til å klage på den politikken vi får hvis du ikke har stemt for å påvirke politikken i den ene eller andre retning.

Herman

«Det snakkes så mye om miljø og global oppvarming nå for tiden, så hvorfor ikke la oss stemme over internett så miljøet kan spares for denne ekstra belastningen det vil være når folk må kjøre ekstra tur til valglokalene for å stemme.

Solguden «De aller, aller fleste som bruker tid og krefter på politikk, gjør det fordi de har et oppriktig ønske om å bidra til noe positivt i samfunnet. Det er også svært få av dem som er idioter. Jeg vil oppfordre dem som påstår at «alle politikere er fulle av dritt», eller kommer med lignende uttalelser, til å ta kontakt med noen av de lokalpolitikerne som styrer deres egne kommuner – så vil de kanskje oppdage at vi er helt alminnelige mennesker – med alle de feil og mangler som hører med.

Tove Gjersrud,

bystyrekandidat for Oslo Høyre