LANG REKKE: Den såkalte regionreformen går inn i en lang rekke av sentraliseringsreformer som er vedtatt av Høyre, Frp og Venstre, skriver innsenderen. Foto: NTB Scanpix
LANG REKKE: Den såkalte regionreformen går inn i en lang rekke av sentraliseringsreformer som er vedtatt av Høyre, Frp og Venstre, skriver innsenderen. Foto: NTB ScanpixVis mer

Regionreformen:

Har Venstre blitt vår tids embetsmenn?

Det er ironisk at Venstre, som historisk var imot embetsstyret, selv har blitt vår tids embetsmenn, en politisk elite som tror de vet bedre enn folket.

Meninger

Partiet Venstre var en gang en forsvarer for folkestyret i Norge. Leder av Venstres ordførernettverk, Runar Bålsrud, og varaordfører i Kristiansund, Ragnhild Helseth, tydeliggjør i Dagbladet 18. september at Venstre har forlatt denne stolte tradisjonen. I stedet har Venstre byttet ut folkestyre med tvang, sentralisering og embetsvelde.

Det partiet kaller regionreform likner stadig mer på regionnedbryting.

Hurdal er min gamle hjemkommune. Det bodde jeg de tre første åra av mitt liv.

Heldigvis ble hurdølingene spurt til råds om de ville beholde sin egen kommune. Folket i Hurdal var krystallklare. For å bevare gode skoler og sykehjem nær seg, og samtidig sikre et best mulig lokalt folkestyre, ønsket et klart flertall å bevare Hurdal kommune. Ordfører Runar Bålsrud slo dermed fast overfor Eidsvoll Ullensaker blad at «Det blir ingen søknad om sammenslåing».

Det skulle bare mangle at Bålsrud lyttet til det klare rådet fra sine sambygdinger. Men hvorfor mener han at man må respektere viljen til hurdølingene, men at det samtidig er greit å overkjøre finnmarkingene? I Finnmark stemte som kjent nesten 90 prosent nei til å slå sammen Finnmark med Troms.

På samme måte vil jeg spørre Kristiansunds varaordfører: Når Venstre vil slå sammen så mange fylker med tvang, er dere egentlig imot at Møre og Romsdal holder fram som eget fylke? Møre og Romsdal har færre innbyggere enn både Østfold og Buskerud. Dersom Østfold og Buskerud er «for små» til å tildeles nye oppgaver, burde Møre og Romsdal da bli en del av den nye region Vestland?

Senterpartiet mener det er åpenbart mest demokratisk at alle fylkene selv bestemmer om de vil bestå. Det er ironisk at Venstre, som historisk var imot embetsstyret, selv har blitt vår tids embetsmenn, en politisk elite som tror de vet bedre enn folket.

Den såkalte regionreformen går inn i en lang rekke av sentraliseringsreformer som er vedtatt av Høyre, Frp og Venstre. Enten det gjelder politi, forsvar, sykehus, kommuner eller fylker, er svaret sentralisering og større enheter. På område etter område flyttes tjenestene lenger unna folk.

Senterpartiet vil snu denne utviklingen. Vi trenger et tilstedeværende politi over hele landet. Vi trenger et forsvar som kan forsvare hele landet. Vi trenger beredskap og trygghet over hele landet. Og ikke minst trenger vi å styrke folkestyret, både lokalt og nasjonalt.