Hardere virkemidler mot fettet

OVERVEKT: Så får vi atter en gang konstatert at nordmenn er for overvektige. Temaet er så «overbehandlet» i media at oppskriften på hvordan man skal håndtere det burde sitte i ryggmargen på enhver. Men argumentene er oppbrukt. De virker ikke!Hvorfor påpeker ingen at når overvekt ikke er enkelttilfeller, men tvert i mot finnes blant 20 % av befolkningen, da er det ikke lenger et individuelt problem og ansvar? Da er det blitt et samfunnsanliggende, og et symptom på noe større enn den enkeltes livsførsel. Da må i det minste deler av løsningen finnes på et overordnet nivå.Jeg lurer på følgende: Hvorfor er det så brennbart å si at dette fenomenet må forsøkes løses med inngrep fra staten? Muligens er følgende motargumenter effektive: Du rører ved individets frihet (= hellig ku). Du opptrer paternalistisk (= diktatur).

ENHVER HAR RETT til å leve det livet de ønsker. Men hvilke politiske inngrep kunne vært gjort? Forskning har dokumentert at de mest effektive virkemidlene er prispolitikk og lovverk. Her er noen forslag: Grovt brød: 10 kroner, loff: 40 kroner Frukt og grønnsaker: billig og godt utvalg Fisk billig, kjøtt dyrere, pølser veldig dyrt Snop og brus: svindyrt Fjern brusautomater fra offentlige rom Restriksjoner på antall kiosker som selger boller, wienerbrød og snop Innfør sunn og gratis skolemat, og gymtime hver dag Butikkene bør selge sunne og billige matpakker, i stedet for disse latterlige posene med shillingsboller Gratis og utbygd kollektivtransport Godt og utbygget transportnett for sykkel Legg skarpe restriksjoner på bilbruk - bensinpris, bomring, parkerings- forhold

DETTE ER BARE et lite utvalg forslag. Blir det for dyrt sier du? Hva koster diabetes, høyt blodtrykk og belastningslidelser det norske helsebudsjettet årlig? Hvilke miljø- og helsegevinster får vi ved å legge føringer for bilbruk? Ikke minst; hva betyr ikke en sunn og sterk kropp for den enkeltes mulighet til å delta og bidra i samfunnet? Er det noen politikere der ute som tør å plukke opp pinnen?