Hareides harde grep

Ingress

Meninger

Trontaledebatten i Stortinget i går demonstrerte hvilken makt Kristelig Folkeparti har fått på utsida av regjeringen. I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre er det enighet om en rekke verdispørsmål som flere enkeltrepresentanter i partiene har problemer med. Blant annet legers rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort og assistert befruktning. Venstre har ikke sluttet seg til dette punktet i avtalen. Spørsmålet er omstridt i Høyre. Men Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, gjorde det i går klart at Høyre vil stå ved avtalen. Selv om partiet i andre samvittighetsspørsmål har hatt tradisjon for å stille sine representanter i Stortinget fritt, vil partiet bruke pisk når det gjelder reservasjonsretten. SV har fremmet et representantforslag om henvisningsplikt for leger. Dermed kommer spørsmålet opp til votering i Stortinget. Men det vil ventelig ikke splitte flertallet.

KrF-leder Knut Arild Hareide ramset ellers opp en hel liste med saker han mener KrF har fått til i samarbeidsavtalen. I den grad det var knyttet en viss spenning til hans holdning til regjeringspartiene, ble den utløst uten dramatikk. KrF står last og brast med flertallet som har vunnet valget og med Høyre- og Frp som har dannet mindretallsregjering.

Venstre-leder Trine Skei Grande, som er omfattet av den samme samarbeidsavtalen, var på sin side helt åpen om at kristendommens økte vekt i grunnskolens religions- og livssynsundervisning ikke var Venstres fromme ønske. Derimot mente hun det var greit å godta K-en i KRLE-faget som et av flere kompromisser mot å få garantier om å verne Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljeutvinning og ellers få gjennomslag på en storstilt satsing på lærerne.

Debattens første dag bar preg av rollebyttet som har skjedd. De fleste replikker til foregående taler ble innledet med gratulasjoner av motdebattantenes nye roller, ofte i en lett sarkastisk tone. Representanter fra regjeringspartiene frydet seg blant annet over å gratulere Jens Stoltenberg med rollen som parlamentarisk leder. Men med en mindretallsregjering kan hovmod stå for fall. Mye makt er igjen samlet i Stortinget. Det vil trolig den nye regjeringen merke når luftige erklæringer omsettes til konkrete forslag.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.