GISKE: Tida er inne for at Trond Giske ser seg i speilet, står det i Dagbladets lederartikkel. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
GISKE: Tida er inne for at Trond Giske ser seg i speilet, står det i Dagbladets lederartikkel. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

Hårreisende uryddighet

- Tida er inne for at Trond Giske ser seg i speilet.

DET ER NESTEN ikke til å tro. Det forelå ingen innstilling på ny toppsjef da styremøtet i det statlige eiendomsselskapet Entra startet.

Da møtet var over, hadde et flertall bestående av en tidligere Ap-topp, en nær bekjent og de ansattes representanter, helt uventet
ansatt Ap-politikeren Rune Olsø som toppsjef i Entra. Det slutter ikke der. Olsø er en venn av Trond Giske, statsråden som forvalter eierskapet i Entra. Og Olsø fikk en lønn som er tre ganger høyere enn det statsministeren har.

ENTRA ER ET AV landets største eiendomsselskaper og har hånd om et betydelig antall bygninger som brukes av staten og offentlige etater. Porteføljen består av godt over hundre bygg fordelt på mer enn en million kvadratmeter. Eiendomsverdien er anslått til svimlende 23 milliarder kroner.

Det er staten ved Næringsdepartementet som er eier av Entra. Denne kombinasjonen av statlig eierskap, store verdier og politisk styring, tilsier at alle prosesser som gjelder selskapets ledelse og forvaltning, må skje med pinlig nøyaktighet.

DET KAN IKKE være rom for kuppliknende styringsformer. Da Rune Olsø fikk toppjobben, ble en normal ansettelsesprosedyre tilsidesatt.

Et flertall i styret overkjørte mindretallet, herunder styrelederen Siri Hatlen. Nå sitter Entra med en toppsjef som ikke har tillit i styrets mindretall. Dette mindretallet kan ikke lenger samarbeide med resten av styret, og har bedt statsråden gripe inn.

DET KAN HAN ikke. Trond Giske gjør i stedet to ting.

Først tar han en Pontius Pilatus, dvs. han renvasker seg for ethvert ansvar. Ifølge Giske har styret det hele og fulle ansvaret for ansettelse av konsernsjef. Dessuten erklærer han seg inhabil på grunn av sitt nære forhold til den nyansatte toppsjefen.

DETTE ER NOKSÅ beleilig, ikke minst fordi Entras toppsjef får en lønn som er loddrett i strid med Trond Giskes formaninger om moderasjon. Som Entra-sjef får Rune Olsø mulighet til å rake inn en årslønn på 4,3 millioner kroner med full bonus. Tida er inne for
at Trond Giske ser seg selv i speilet.