Hastverk med DAB?

DAB: Det er uforståelig at NRK skal ha så hastverk med å tvangsinnføre DAB, mens andre land skroter DAB. I Dagbladet 19.12.05, skriver NRKs radiosjef Øyvind Vasaasen: «Digitalisering av radioen handler ikke om teknikk, men om den gode gamle radioen som vi er så godt vant med at vi egentlig ikke tenker over at den er der.» Det NRK ikke forteller om den gode gamle radioen, er at NRK vil slå av FM-sendingene for å innføre en helt ny radiostandard. Dermed vil 15 millioner radioer være ubrukelige. At noen har tillatt seg å stille spørsmål ved framtidas radiosystem synes å falle radiosjefen tungt for brystet. NRKs radiosjef forsøker å stoppe kritiske spørsmål ved å påstå at undertegnede står bak et velregissert PR-stunt for å fremme bredbåndsradio. NRKs konspirasjonsteorier er fullstendig urimelige.

FAKTISK HAR jeg liten tro på at bredbåndsradio vil få noen stor utbredelse med det første. Å starte opp PC-en for å høre Dagsnytt kl.7.00 faller lite naturlig. Bredbåndsradio kan være et alternativ for enkelte målgrupper av lyttere, men for de fleste nordmenn vil en radio fortsatt være en radio. Framtidas radio er et vanskelig valg som bør involvere langt flere enn de som skal tjene penger på valget. Nettopp derfor har IKT-Norge, som er opptatt av innføringen av ny teknologi, tillatt seg å stille spørsmål ved om DAB er den standarden vi er best tjent med. Selvfølgelig må NRK forsøke å redde sitt eget skinn. De har tross alt brukt ca. 250 millioner lisenskroner på å bygge ut DAB. I denne saken manøvrerer NRK i en farlig dobbeltrolle. Kanskje ikke så rart at NRK fortvilet hauser DAB, for å rettferdiggjøre egne investeringer. Når jeg har kritisert DAB, så har jeg gjort det ut ifra mangel på kvalitet. NRK har ikke spart på skjønnmalinga av DAB. De har i store kampanjer i reklamefrie NRK fortalt at DAB gir vesentlig bedre lydkvalitet enn FM. På NRKs hjemmeside står det at DAB gir radiolyd i CD-kvalitet. 5. oktober falt det dom i markedsdomstolen i England hvor det ble nedlagt forbud mot at DAB kan markedsføres som kvalitetslyd, eller at DAB har fremragende lyd.

DAB HAR ifølge Sveriges fremste lydekspert Lars Liljeryd vært feilkonstruert helt fra starten av. Ved at man allerede har investert så mange lisenskroner i DAB, kan det virke som man er kommet til et stadium hvor det er umulig å ta en tenkepause. Når det gjelder dekning, står følgende i NRKs digitalradiorapport på s.150: «Dekning på håndholdte bærbare radioer kan ikke garanteres innendørs i hele dekningsområdet.» Kan dette virkelig være framtidas radiosystem? Av konkurransehensyn ønsker NRK at FM stenges. På s.109 klargjør NRK sine hensikter: De frigjorte FM-frekvensene må ikke brukes til å gi nytt innhold på FM eller til å bedre dagens FM-distribusjon. Og videre at all ledig FM-kapasitet ikke blir gitt til andre aktører. Dette uttaler NRK mens de samtidig forteller at FM-båndet er sprengt og at videre satsing på FM vil være konkurransehemmende. Kulturminister Giske har sett faren og innser klokelig at det vil være meningsløst å bygge ned det allmenne radiotilbudet før det finnes et alternativ som er godt nok. At eieren her korrigerer en overivrig radiosjef er viktig og riktig. Hvorfor skal vi ha det så travelt med å velge framtidas radio i Norge, når landskapet fremdeles er så usikkert? Det er ikke bare Sverige som stopper DAB. En rekke land har stoppet DAB. I Frankrike har myndighetene sagt rett ut at DAB er for dyrt og for dårlig. Å reise en diskusjon om framtidas radiosystem kan vanskelig karakteriseres som en digital kortslutning, slik NRK hevder.