Hauger, Torill Thorstad

Navn:

Torill Thorstad Hauger

Født:

1943 i Oslo

Yrke:

Forfatter

Bosted:

Oslo

Bakgrunn:

Torill Thorstad Hauger er utdannet ved Statens kunst- og håndverksskole, og hun har tatt historie og andre universitetsfag. Hauger jobbet ved Universitetets Oldsaksamling før hun ble forfatter på heltid i 1976. Hun har utgitt en rekke barne- og ungdomsbøker med handling fra tidligere tider: vikingtiden, Svartedauden, gamle Vika og utvandringene til USA.