Hauk over hauk

Einar Førde fikk det som han ville. Willoch ville ikke ha all kringkastermakt samlet i Hans-Tore Bjerkaas' hender. Men Førde hadde gjort godt fotarbeid og de ansattes styrerepresentanter satt på vippen. Det avgjorde striden.

De ansatte i NRK sitter nå med den litt tvilsomme seier at de selv har valgt både sine nye ledere og sin ledelsesstruktur. Det vil sikkert Bjerkaas & Co vite å minne dem om ved seinere anledninger. For ikke å snakke om Willoch.

  • Men det mest imponerende med at Førde nå fikk det som han ville, er ikke at han vant nok en kamp på tampen av sin sjefsperiode, men at han har sluppet unna med ikke å gjøre noe grunnleggende med ledelsesorganiseringen i NRK før nå. Førde har sittet som kringkastingssjef i over ti år. Først nå banker han igjennom ledelseskabalen, få måneder før han selv går av.
  • Selv foretrakk han å lede selv, uten kringkastermakt delegert til mektige nestledere, men han vil gjerne at etterfølgeren skal få en ferdig styringsgruppe i dåpsgave. Det er så absolutt betinget sjenerøst av ham. Riktignok er lederne bare konstituert, men hvilken ny sjef skulle tore å starte jobben med å kaste et ansattstøttet og nytilsatt lederteam?
  • Hvilket bringer oss til det neste spørsmål: Hvem blir nå ny kringkastingssjef, og når blir hun ansatt? Og kabalen er mer komplisert enn som så. I spillet om makten i NRK sitter flere med kortene sine så tett inntil brystet at de ikke har sett på dem selv engang.
  • Einar Førde kan, om han ønsker, sitte som sjef til 31. januar 2001. Han har riktignok indikert at han vil gå før, men klokelig styrt unna å gi noen dato. Og Kåre Willoch sitter fram til 1. juli i sommer. Så må Willoch i tilfelle gjenvelges som styreformann av generalforsamlingen, og den eneste som har stemmerett på NRKs generalforsamling, er kulturministeren. Kåre Willoch ble selv valgt av Anne Enger Lahnstein, som igjen har indikert at hun godt kunne tenke seg å bli kringkastingssjef. Vi er jo så få i dette landet.
  • Men generalforsamlingen i NRK utgjøres fra fredag førstkommende av en Arbeiderparti-statsråd. Og vil Arbeiderpartiet først gjenvelge en høyremann til styreleder - for så i tillegg eventuelt å tolerere at styret ansetter en senterpartist som kringkastingssjef?
  • Skal Ap først akseptere en ikke-Ap-er som kringkastingssjef, ville det falle dem naturlig å i det minste sikre seg styrelederposten. Da kunne kringkastingssjefen besettes av en Lahnstein - eller av en Kristin Clemet - eller for den saks skyld av et profesjonelt mediemenneske. Både Tor Fuglevik og Hans-Tore Bjerkaas har nettopp fått de ansattes tillit som henholdsvis assisterende kringkastingssjef og kringkaster. Slikt teller jo.
  • Men hvem har Arbeiderpartiet som kunne være kvalifisert til å ta over den krevende styrelederjobben i NRK? Tja - Einar Førde er jo snart uten jobb. Han kunne trenge et verv. Fagkunnskapen har han, og kjenner bedriften ut og inn. Et godt forhold til den nye ledergjengen i NRK har han også. Og det å nå ta over klubben fra Kåre Willoch kunne kanskje glede ham nok til at han fikk lyst på jobben? Vi får se - når Arbeiderpartiet har bestemt seg.