Havbruk - Norges miljøbidrag

OPPDRETT: Svein Ludvigsen opphevet fôrkvotene som regulerte produksjonen i havbruk. Bondevikregjeringen vedtok i praksis mer rømming, flere sykdommer, mer medisinbruk, mer bruk av kjemikalier, flere lakselus som utrydder villaksen, og større utslipp av kloakk/fôr.Mye fisk i merdene skaper stress, sykdommer og panikk. Når panikk oppstår blir anleggene ustabile. Vind, panikk og ustabile anlegg kan ha ført til at 1,5 millioner oppdrettsfisk rømte i januar 2006. NRK har fortalt at yrkesfiskere ikke får levere sei. Fisken er blitt ødelagt av fôr og avføring fra oppdrettsanleggene. «Ludvigsens fôr» har gjort villfisken uspiselig. En rekke nye konsesjoner er vedtatt.

RØMMING STYRES i mengde av sykdommer, deformeringer og dårlig økonomi. Det har alltid rømt betydelig mer oppdrettsfisk enn eierne har meldt fra om. Det er ubegripelig at man ved settefiskanleggene ikke evner å holde fisk som blir produsert i kar på land, i karet. I det beste økonomiske året, 2000, rømte det minst fisk. Næringen hadde da betydelig flere dødsfall og ulykker enn noen annen norsk næring. Sammenhengen god økonomi og dårlig sikkerhet/mangel på miljøtiltak, er blitt et varemerke for Norge.

HAVBRUK HAR utryddet villaksen der oppdrettsanleggene ligger tett. Gyteplasser og oppvekstområder for villfisken er ødelagt av fôr,kloakk og alger. Tareskogen som er matfat og oppvekstområde for villfisken er i ferd med å bli ødelagt av kloakk. Lakselus utrydder villaksen. Rømt syk og deformert oppdrettsfisk utrydder de ville laks- og torskestammene genetisk. Den rømte oppdrettsfisken spiser villfisken. 5 kilo villfisk fiskes for å kunne produsere 1 kilo oppdrettsfisk. Oppdrettsfisken smitter sykdommer/død til villfisken. Fjordene fylles av stadig mer syk og medisinert fisk som vi gir våre barn. Antibiotika har i tiår blitt tilført befolkningen, (rømt oppdrettsfisk og villfisk som spiser medisinfôr). Alvorlige sykdommer lar seg i dag ikke helbrede på grunn av verdens overforbruk av antibiotika (resistens). Når oppstår fiskevarianten av fuglevirus? Kjemikalieutslippene fra næringen gir et betydelig bidrag til miljøgiftene i våre fjorder. Staten/politikere som eiere i havbruk vil ikke fjerne miljøgiftene i fôret og fisken. Et økonomisk nettverk har hjernevasket befolkningen til å tro at havbruk er bærekraftig. Havbruk utrydder villfisken og er til fare for menneskers liv og helse. Norske fjorder som turistmål er i fare. Innfør regulering av produksjonen. Påby oppsamling av fôr og kloakk. Forby bruk av antibiotika. Merk laksen.