KAN HAV: Norge kan hav.

Det er derfor vi i rekordfart kunne bygge opp en høyteknologisk petroleumsindustri da vi fant oljen i 1969. Det er derfor vi nå er helt i front internasjonalt på nye havnæringer som offshore oppdrett, offshore vindkraft og grønn og autonom skipsfart, skriver statsrådene. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix
KAN HAV: Norge kan hav. Det er derfor vi i rekordfart kunne bygge opp en høyteknologisk petroleumsindustri da vi fant oljen i 1969. Det er derfor vi nå er helt i front internasjonalt på nye havnæringer som offshore oppdrett, offshore vindkraft og grønn og autonom skipsfart, skriver statsrådene. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpixVis mer

Studiestart:

Havet er fremtidens arbeidsplass

Vi vet ikke nøyaktig hvilke arbeidsplasser dere nye studenter vil gå til, men én ting vet vi: for mange av dere vil havet være fremtidens arbeidsplass.

Meninger

Dere studenter er gode på teknologi. Og det er bra, for dere skal utvikle og styre høyteknologiske undervannsdroner og autonome skip og en masse andre ting vi ikke engang vet om i dag. Hvis vi skal fortsette å hevde oss på havet, må vi fortsette å studere, forske og utforske, for å perfeksjonere det vi er gode på i dag og det vi skal bli best på i morgen. Havnæringene er avhengige av arbeidskraft innenfor alt fra bankvesen og finans, handel, leverandørindustri, miljø- og teknologiutvikling, forskning og undervisning.

Noen av dere som starter på studier nå vil utvikle og bidra til at vi på en forsvarlig måte utnytter mer av havets ressurser. Utforsking av havressursene våre vil hjelpe oss å finne nye typer medisiner og næringskilder. Videreutvikling av utslippsfri teknologi til skip og innovasjoner innenfor fiskehelse vil gjøre høsting av havets ressurser mer bærekraftig.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Vis mer

Norge har en lang og stolt historie på havet. Gjennom århundrer har sjøfolk og fiskere vært på jobb ved kysten vår. Norge kan hav.

Det er derfor vi i rekordfart kunne bygge opp en høyteknologisk petroleumsindustri da vi fant oljen i 1969. Det er derfor vi nå er helt i front internasjonalt på nye havnæringer som offshore oppdrett, offshore vindkraft og grønn og autonom skipsfart.

Det er også derfor vi har mange sterke forsknings- og utdanningsmiljøer som jobber tett sammen med næringene om å videreutvikle Norge som ledende havnasjon. Norge er det landet i verden som har flest havforskere i forhold til folketall.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø Vis mer

Norge skal leve av havet fremover. De norske havnæringene skaper i dag verdier for nesten 500 milliarder kroner og sysselsetter mer enn 200 000 personer.

OECD har anslått at global verdiskaping i havnæringene vil doble seg frem mot 2030. Vi vet derfor at det vil ligge mange spennende jobbmuligheter innen hav, både nasjonalt og internasjonalt, fremover. Dere som nå studerer kan sitte i førersetet for å utvikle egne arbeidsplasser.

Vår felles fremtid er grunnen til at regjeringen har løftet frem hav som et av sine aller viktigste satsingsområder. I fjor lagde vi en havstrategi, som er en helhetlig strategi for bærekraftig vekst i havnæringene. Her går nye arbeidsplasser og bærekraft hånd i hånd. FNs bærekraftsmål understreker betydningen av å forvalte havressursene på en god måte, og det at vi tar vare på havet vil være avgjørende for at verdens voksende befolkning skal få nok mat.

Regjeringen vil at Norge skal være en ledende, kunnskapsdrevet havnasjon, og dermed bidra til at også kommende generasjoner kan nyte godt av de enorme ressursene som finnes i våre egne havområder og i de store verdenshavene.

I høst legger regjeringen frem en revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning, der hav fortsatt er en av de langsiktige prioriteringene og dermed et av hovedområdene for forskningsinnsatsen framover.

Med disse ambisjonene er det viktig å opprettholde et sterkt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet og myndighetene, for å sikre at utdanningsløpene og forskningen er relevant.

Regjeringen har siden 2016 også styrket kvaliteten på maritim utdanning i Norge. Det har kommet på plass et komplett utdanningsløp fra fagskole til doktorgrad innen nautiske operasjoner.

Innenfor marine fag har regjeringen støttet etableringen av marine studentbootcamper. Bootcampene gir studentene et unikt innblikk i karrieremulighetene som eksisterer innenfor norsk sjømatnæring.

Utviklingen i havnæringene preges av en stadig økende overlapp mellom næringene. Offshoreteknologi blir for eksempel brukt i nye næringer som havbruk- og fornybarindustri til havs. Fiskeflåten trenger også ansatte med både maskin- og fiskerikunnskaper. Vi vil gjøre dere enda bedre rustet til å veksle mellom de ulike havnæringene i takt med de varierende behovene for arbeidskraft.

Digitalisering og globalisering vil påvirke kompetansebehovet i havnæringene framover. Digitalisering er avgjørende for en vellykket omstilling og for å realisere det grønne skiftet, og er med på å endre og skape nye produkter, produksjonsmetoder og forretningsmodeller.

Automatiseringen vil også skape muligheter for videreutvikling av norsk havkompetanse. Fremtidens sjøfolk, fiskere, oppdrettsarbeidere og oljearbeiderne vil bli mer digitale, og få stadig mer avanserte oppgaver innenfor drift og overvåkning av avanserte operasjoner til havs.

Vi skal sikre konkurranseevnen vår til havs og havet som fremtidens arbeidsplass. Sysselsetting og verdiskaping i havnæringene er en viktig kilde til utviklingen av et bærekraftig velferdssamfunn.

Godt studieår!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.