Havet er også natur

OLJELETEBORING: Trenger havet samme lovbeskyttelse som annen natur? Dette er for tiden et stridstema i regjeringen, og har ført til gjentatte utsettelser av den bebudete Naturmangfoldloven.

Krangelen er ikke lett å forstå. Vi trenger jo et lovverk som kan beskytte sårbare og høyproduktive områder i havet. Slikt lovverk har vi ikke i dag.

Nå har statssekretær Kåss i Olje- og Energidepartementet sluppet katta ut av sekken. «Det vil ikke være risiko for skader som vi ikke kan tolerere» sier han til Dagbladet 2. mars, etter å ha gitt tillatelse til leteboring like ved ett av de største dypvannskorallrevene i Norge. Han mener Sularevet må tåle såpass.

Holdningen er skremmende og uopplyst. Vet han ikke at partikler fra leteboring kan drepe de sårbare korallene? Vet han ikke at korallrev er «havets regnskog» og er oppvekstområde for mange fiskearter?

Statssekretæren representerer OED i utvalget som arbeider med naturmangfoldloven. Hans bakstreverske holdning kan føre til at biomangfoldet i havet får svakere lovbeskyttelse enn på land. Ansvarlige krefter i regjeringen må sørge for at det ikke skjer.