Heggland, Johannes

Slik ble jeg forfatter:

Eg tok til å skriva då eg var 14, og alt då hadde eg som mål å få ei framtid som skribent/forfattar.

Min beste leseropplevelse:

Hamsun og Lagerlöf.

Min skrivesituasjon:

Skriv helst i vinterhalvåret. Det meste eg har skrive har vorte til på Heggland - den staden eg alltid har budd.

Forhold til Internett:

Data og Internett er forlakkande arbeidsredskap, men førebels har ikkje samarbeidet fungert utan visse problem.