Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Heimevernets framtid

FORSVAR: I Forsvarsstudie 07 har forsvarssjefen lagt fram en struktur som er basert på gitte økonomiske rammer. Det ser jeg på som en nødvendighet. For å oppnå langsiktig driftsmessig balanse har han måttet tverrprioritere mellom de ulike kapasitetene Forsvaret består av. Han har vurdert det slik at et av de grepene som smerter minst er å redusere Heimevernets størrelse fra 50 000 til 30 000 soldater. Forsvarspolitisk utvalg foreslår 40 000 soldater som et minimum.

Jeg ser det som mitt ansvar å peke på konsekvensene av de foreslåtte reduksjonene.

Selv om en HV-struktur på 30-40 000 mann er en betydelig militær ressurs, tåler Heimevernet kun minimale justeringer i volum før organisasjonen må gjennomgå dyptgripende endringer og ikke lenger vil kunne opprettholde en desentralisert struktur. Utskrivning, oppsetting og utdanning av mannskaper vil måtte kraftsamles til der HV-distriktene er lokalisert. Disponering av vernepliktige vil i overveiende grad måtte skje fra befolkningsrike områder, og det sivil-militære samvirket vil måtte ivaretas av HV-distriktene.

Konsekvensen vil bli at HV-områdene med sin lokale forankring og rekruttering vil bli avviklet i sin nåværende form. Dette vil øke den tid det tar å stille styrker til rådighet i mange deler av landet og føre til bortfall av ressurser til lokal krisehåndtering. En sentralisering vil også føre til at kunnskaper om lokale forhold, og nettverket til lokale myndigheter, forvitrer. Også verdifull dugnadsånd reduseres.

For fire år siden startet Heimevernet en omstilling for å bli bedre tilpasset en ny sikkerhetssituasjon. Mens Forsvaret for øvrig ble sterkt sentralisert, falt det naturlig at HV, med sin desentraliserte struktur, overtok det territorielle ansvaret. Dette innebærer lokal ledelse av militær innsats i fred, krise, militær konflikt og krig samt ivaretakelse av det lokale sivil-militære samarbeidet.

Heimevernet består i dag av 50 000 godt utrustede soldater. Ledelses- og støttestrukturer er slanket. En stor del av ressursene er overført til bedre trening og moderne materiell, og vi har ressurser til å drive vakthold og sikring ved angrep fra sjøen, over land og beskytte våre flybaser. Vi er organisert og trent i lokalmiljøet og kan derfor raskt verne om mennesker og verdier der dette krever militær innsats. HV beskytter mennesker og samfunnsfunksjoner der soldatene bor.

Med de foreslåtte reduksjoner må vi innse at grunnlaget for det tradisjonelle Heimevernets funksjon og egenart blir borte.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media