Heivoll, Gaute

- Hvordan ble du forfatter? Eller hvordan begynte du å skrive?

- Har skrevet mer eller mindre siden barndommen, men begynte for alvor i tjueårsalderen. Skrivingen føltes stadig mer nødvendig og altoverskyggende, tok mer og mer tid, og til slutt var det det eneste jeg hadde igjen.

- Hva er din beste leseropplevelse?

- De beste og største leseropplevelsene hadde jeg da jeg var rundt femten år, altså da jeg ennå var en"jomfruelig leser". Jeg kan ikke vise til noen konkret bok, det er heller snakk om opplevelsen av å forsvinne fullt og helt inn i en fortelling.

- Hvordan liker du å jobbe?

- Jeg arbeider om morgenen. Skriver ganske fort, uten å tenke noe særlig. Føler meg i det hele tatt ganske «dum» og hjelpeløs mens jeg skriver. Jeg holder på noen timer, til jeg føler at lysten er i ferd med å avta. Seinere skriver jeg gjennom tekstene, ofte flere ganger.

(Dagbladet.no 22.08.2005)