Hele styret må gå!

Styret i Norske Billedkunstnere (NBK) har - ikke uventet - sprukket for åpen scene, og ordet krise er bare en nøktern karakteristikk av den økonomiske situasjonen i organisasjonen. Når leder Signy Haglund og to styremedlemmer trekker seg samtidig som tre ansatte i administrasjonen sier opp sine stillinger, ser det organisatoriske bildet verre ut enn et sterkt krakelert maleri.

  • Som Dagbladet skrev på lørdag er ikke bare økonomien i uføre, etter store underskudd ved de to siste Høstutstillingene. Det har lenge vært sterke rivninger i kunstnerorganisasjonen, og harde diskusjoner om hvorvidt de fagpolitiske målsetningene fra 70-åra fortsatt var gyldige for 90-tallets NBK. Striden toppet seg på siste landsmøte i mai, da opposisjonen - med Unge Kunstneres Samfund og Landsforeningen Norske Malere - ikke møtte gjensvar for sine krav om fornying. I stedet fikk organisasjonen et styre som i sin vegring mot å gi de yngre innflytelse prøvde seg på vedtekstsstridige forsøk, ved å gripe inn overfor nominasjonene til medlemmer av ny stipendkomité tidligere i høst.
  • En juridisk pekefinger fra egen advokat var nødvendig for å få det da fortsatt fulltallige styret til å besinne seg i den saken. Når det gjelder å få styring på den skakkjørte økonomien, duger det nok ikke med en håndsrekning juss til den gjenværende ledelsen. Til det har styret mistet for mye tillit. Selv om Kirsti Grotmol - som konstituert leder av det desimerte styret - bedyrer i en pressemelding at man er i ferd med å rydde opp i rotet, kan vel den forsikringen knapt overbevise særlig flere enn de resterende styremedlemmene.
  • Ordene har i alle fall ikke gjort noe inntrykk på Billedkunstnernes Vederlagsfond, som er kreditor og står for storparten av bevilgningene til NBKs drift. I et skriv fra fondsstyret til organisasjonenes medlemmer får NBK-ledelsen en usedvanlig slett attest. Det sittende styre bebreides for unnfallenhet i forhold til å ta ansvar for den økonomiske situasjonen, og for samarbeidsproblemer som til dels har ført til handlingslammelse. Fondsstyret har også sendt et brev til de enkelte grunnorganisasjoner i NBK, som konkluderer med å finne det absolutt uansvarlig å bruke mer av fondets midler før det sittende styre «i sin helhet går av og det velges et fullstendig nytt sentralstyre».
  • Dette er bokstavelig talt rene ord for pengene. Dersom reststyret ikke vet å ta konsekvensen av dem, vil det være en fallitterklæring som kan bety et organisasjonsmessig konkursbo for Kunst-Norge.