Hellas må få endre seg

Ingress

Meninger

Statsminister Alexis Tsipras og hans statsråder hadde knapt fått åpnet skrivebordsskuffene etter innsettelsen 26. januar før de måtte kaste seg hodestups inn i et basketak med EU om krisepolitikken. De greske statsrådene er uerfarne med utøvende politikk. Styrkeforholdet mellom EU og Hellas er høyst ulikt, grekerne hadde heller ikke støttespillere. Det økonomiske utgangspunktet for Hellas var det verst tenkelige. Men Syriza vant valget nettopp for å ta et oppgjør med krisepolitikken og kjempe mot overmakta.

Tsipras har, etter forholdene, vunnet en seier når Hellas har fått forlenget krisehjelpen i fire måneder, et nødvendig pusterom, med to viktige innrømmelser. Kravet til overskudd på statsbudsjettet, utenom gjeldskostnader, senkes, og Hellas kan styre sin egen økonomiske politikk, velge sine egne reformer, så lenge budsjettets balanse ikke ødelegges. Grekerne kan bestemme sine egne innsparinger, et steg ut av formynderiet.

Tsipras vil gå løs på de rike og smuglerne, en avgjort fornuftig tanke i Hellas, for å øke inntektene og dermed kunne ha litt penger til å hjelpe krisas ofre. Nye skatter på de rikeste og inndriving av forfalne skatter, samt kamp mot smuglere av bensin og sigaretter skal skaffe økte statsinntekter. Penger spares ved å slanke et overvektig offentlig styringsverk og korrupte offentlige innkjøp, begge deler plaget av vennetjenester.

Handlingsrommet er trangt. Klarer Syriza å inndrive skatter og stanse smugling, som har plaget Hellas i årtier? Like lenge har tidligere regjeringer fylt opp styringsverket med venner. En skrekkelig oppvask står fore. Syriza må vise sine evner i statsstyre i prøvelsenes tid. Valgforbundet spriker kraftig allerede, det er nok sprengstoff til å sette samholdet på prøve. Ser vi snart parlamentsmedlemmer fra Syriza i demonstrasjoner på Syntagma-torget foran parlamentet?

Hellas vil sende lista over reformer til EU i dag, til godkjenning av finansministrene i euro-området. Trolig går det greit. Da får Hellas pusterom og Syriza litt grep om innsparingene. I den neste krisepakken, til sommeren, kan Tsipras få mulighet til å lage egen krisepolitikk. Den fornyelsen trenger Hellas.