Debatt: Flyktningkrise

Hellas-skam?

Det frivillige engasjementet for at flyktningene skal få den hjelpen de trenger er avgjørende. Men det blir likevel bare et lite plaster på et stort sår dersom man ikke bedrer systemet og koordineringen som trengs for å håndere situasjonen.

UVERDIG: De uverdige forholdene flyktningene i Hellas fortsatt lever under, viser at det er på høy tid at vi bretter opp ermene igjen, skriver Kristine Storholt i NORCAP, Flyktninghjelpens beredskapsstyrke.
UVERDIG: De uverdige forholdene flyktningene i Hellas fortsatt lever under, viser at det er på høy tid at vi bretter opp ermene igjen, skriver Kristine Storholt i NORCAP, Flyktninghjelpens beredskapsstyrke.Vis mer
Meninger

I Dagbladet 27. juli setter Inger Sverreson Holmes fokus på de store humanitære behovene blant flyktningene i Hellas. Vi er helt enige i at forholdene i leirene er uverdige, og støtter etterlysningen av en bredere innsats for å hjelpe flyktningene.

Derfor har vi, i tillegg til å støtte FNs humanitære operasjoner i Hellas, samarbeidet med greske myndigheter. Målet er nettopp å øke den administrative kapasiteten og kompetansen som er nødvendig for å ta imot flyktninger, og å drifte mottak i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder, slik Sverreson Holmes etterlyser.

NORCAP, Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, har hatt erfarne humanitære hjelpearbeidere i Hellas siden 2015. Arbeidet finansieres av Norge, gjennom EØS. Pengene vi får, blir nøye fulgt opp og rapportert. Vi sender ikke pengene til Hellas, men betaler lønn for utvalgte spesialister med teknisk og menneskerettsfaglig kompetanse.

Spesialistene bidrar blant annet med kursing av greske myndigheter og mottaksansatte, slik at de kan gi særlig sårbare flyktninger, for eksempel personer som har vært utsatt for menneskehandel, ekstra beskyttelse og oppfølging.

Disse bidragene er imidlertid en liten brikke i et stort spill. I 2017 tok Norge imot 750 syrere fra leirene i Hellas, i forbindelse med et program for å relokalisere asylsøkere fra Hellas til andre europeiske land. Etter at programmet ble avsluttet, har europeerne ikke greid å bli enige om et nytt.

De uverdige forholdene flyktningene i Hellas fortsatt lever under, viser at det er på høy tid at vi bretter opp ermene igjen. Uten økt politisk vilje og innsats, vil flyktningene neppe få all den hjelpen de trenger.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.