Hellig enfold

DET FINNES

underlige resonnementer i Dagbladets positive anmeldelse (ved Espen Søbye, 16.7.) av FN-rapporten Kulturell frihet i en mangfoldig verden». Her står følgende å lese: «Det som hindrer noen i å leve etter sin overbevisning, følge sine skikker, snakke sitt språk, svekker demokratiet. Nettopp tilstedeværelsen av andre kulturer i Norge har derfor beriket landet og utviklet demokratiet.»

Om det svekker demokratiet at et fenomen blir bekjempet, er det på ingen måte sagt at det samme fenomenet beriker demokratiet. Rent bortsett fra dette er det en meningsløs påstand at det skulle «svekke demokratiet» å innskrenke organiserte rasisters mulighet for å leve etter sine seder, eller å forby etnisk-religiøse skikker som kjønnslemlesting.

HOVEDPOENGET,

som blir oversett såvel av Dagbladet som av FN, er at (det borgerlige) demokratiet er en politisk overbygning over sirkulasjon og produksjon av varer, og over den utbytting som er knyttet til dem. Dette betyr at demokratiet hører til en høyt utviklet økonomisk form.

Det vi i dag kjenner som multikulturelle tendenser i samfunnet, innebærer at den tradisjonen som har frambrakt denne økonomiske form, blir konfrontert med kulturer som hører til uutviklede økonomier, og som til dels beror på rene herre- og knekteforhold (så som islam). At dette ikke skulle bety et negativt problem for «demokratiet», er i beste fall en tankeløs påstand.

Vi vet at påstanden ikke er ny. Den finnes for eksempel blant Bush- og Bondevik-administrasjonenes argumenter for å okkupere Irak. Også for disse maktmenneskene er det borgerlige «demokratiet» et løst begrep som kan tres ned over andre samfunnsformer - både med vold og med fraser.

DE SAMME ENFOLDIGE

fraser sendes nå ut av Dagbladet. De er ikke egnet til å motarbeide Carl I. Hagens nye smarte utspill mot innvandringen, men utvilsomt til å illustrere avisens liberale dilemma.