Hellig vold

MINORITETER: Iffit Z Querishi er i Dagbladet 18. november bekymret for at Karita Bekkemellom og andre norske politikere lar seg styre av forutinntatte forestillinger. Politikerne «springer og hopper gjennom ringene i sirkusmanesjen»...«hver gang norske medier kommer med negative historier om etniske minoriteter» påstår hun. Og viser til Bekkemelloms reaksjon da imam Ikran Jalini i World Islamic Mission anbefalte vold mot utro kvinner - likestillingsministeren truet med å trekke statstøtten til Jalinis menighet. Samtidig overfører ministeren gladelig «millioner til kristne menigheter som diskriminerer» ifølge Qureshi. Quereshi tar feil. Både fra opposisjon, og nå som minister, har Bekkemellom jobbet for å bruke statstøtten aktivt til å stoppe diskriminering - uansett hvilket religiøst samfunn som utøver den. For å vise at «det norske samfunnet» er like kvinneforaktende som imam Jalini, trekker Qureshi frem en domsavsigelse fra Sogn herredsrett. En «etnisk nordmann» ble frikjent etter å ha spyttet på, sparket og slått sin fraskilte kone. Dommen er en skamplett på norsk rettsvesen. Og demonstrerer utvilsomt et slektskap mellom de aktuelle dommernes og imam Jalinis holdninger og kvinneforakt. Men hvorfor sammenligner Qureshi disse to sakene? Er det for å relativisere imamens ansvar? Blir det han sa mindre grotesk ved å bli holdt opp mot en hårreisende dom ved en norsk domstol? Og ser ikke Querishi på imam Jalini - som er leder for Norges største islamske menighet - som like mye en del av og ansvarlig for, «det norske samfunnet» som for eksempel hva herredsretten i Sogn er?