Helse-Hansens handlingslammelse

SYKEHUSENE: «Det er ingen krise i sykehus-Norge», sa statssekretær Dagfinn Sundsbø i Mandag Morgens frokostmøte nylig. Det er kanskje denne oppfatning som gjør at Regjeringen ikke kan tilby noe håp om forbedring for de 230 000 behandlingstrengende menneskene som i dag står i sykehuskø.

Det kan se ut som Arbeiderpartiet, et år før valget, har bestemt seg for en avledningsmanøver. De er fullt klar over problemene i sykehus-Norge. De vet om køene, milliardsprekkene og korridorpasientene. De vet om alle de tidligere sykehusutredningene Stortinget har behandlet, utredninger med klare anbefalinger og oppskrifter. De vet at det vi trenger akkurat nå, ikke nødvendigvis er flere utredninger, men snarere en gjennomføring av de reformene som allerede har vært forsøkt implementert i flere år.

Men Regjeringen byr som sagt ikke på løsninger. Penger er alt de har. Dersom Regjeringen hadde vært interessert i å hjelpe menneskene i sykehuskø, har de mulighet til å benytte den ledige kapasiteten i de private sykehusene – staten betaler jo regningen uansett. De private sykehusene sier at de står klare til å ta folk ut av sykehuskøen allerede i morgen dersom Regjeringen ønsker det. Men Regjeringen tar et aktivt valg og foretrekker med all tydelighet at syke mennesker må vente i månedsvis på behandling.

Bjarne Håkon Hansen pøser nok en milliard inn i sykehusene. Han forsøker å kjøpe seg tid frem til valget neste år ved å sette ned nok et utvalg. Det er mulig dette grepet kan gjøre det lettere for Ap å avlede oppmerksomheten fra deres største problemområde. Det som imidlertid er sikkert er at denne handlingslammelsen ikke er egnet til noe annet enn nettopp det.