KRITIKK: Artikkelforfatterne krever granskning av ledelsen ved Universitetssykehuset Nord Norge. Foto: Jørgen Melau
KRITIKK: Artikkelforfatterne krever granskning av ledelsen ved Universitetssykehuset Nord Norge. Foto: Jørgen MelauVis mer

Debatt: Helse

Helseforetak ute av kontroll

Foretaksreformen har satt politikere, ansatte og tillitsvalgte på sidelinjen i styringen av sykehusene. Verst står det til ved UNN. Helseministeren må nå gripe inn.

Meninger

Foretaksmodellen ble kopiert fra det private næringsliv og tvunget gjennom på rekordtid. Det er imidlertid forskjell på private bedrifter og offentlige virksomheter som leverer helsetjenester til befolkningen. På det frie marked går bedrifter uten inntjening konkurs, mens dårlig drift i «helsefabrikkene» primært rammer pasientene.

Lise Askvik
Lise Askvik Vis mer

Det påhviler sykehuseier et særskilt ansvar å levere innbyggerne helsetjenester av høy kvalitet. Kontrollen av administrerende direktørs drift tilhører styrene for helseforetakene både på lokalt og regionalt nivå. Når denne svikter må helseministeren gripe inn.

Torgeir Engstad
Torgeir Engstad Vis mer

Forvaltningsstyrte sykehus ble i 2001 omgjort til statsforetak med egne styrer. Det manglet ikke advarsler om at lojaliteten til de nye helseledelsene ville gå til overordnet styringsinstans på bekostning av faglig kvalitet og pasientsikkerhet, og at et direktørvelde med demokratiunderskudd ville erstatte folkevalgt politisk styring og kontroll. I noen helseforetak har utviklingen blitt verre enn det pessimistene spådde. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er et slikt eksempel.

I 2007 tiltrådte fagdirektør Tor Ingebrigtsen i Helse-Nord som ny direktør ved UNN. Sykehuset har siden da gjennomlevd en lang rekke konflikter og uheldige hendelser, og fryktkultur har jevnlig påkalt nasjonal oppmerksomhet.

Fryktkulturen ved UNN ble tidlig kjent gjennom «Sparr-saken» i 2010, omtalt blant annet i Dagens Næringsliv 14. oktober 2010. En ansett geriater ble truet til å trekke seg som medforfatter av en kronikk om samhandlingsreformen. Saken viste seg å være et forvarsel om hva som skulle komme.

En rekke oppslag i lokale og nasjonale medier har etter dette avdekket en kultur for svekket ytringsklima ved UNN og tildekking av alvorlige hendelser. Ansatte som ytrer seg kritisk møtes ofte med trusler og sanksjoner.

I 2016 la Helsedirektoratet fram resultater fra en landsomfattende undersøkelse om pasientsikkerhetskultur. Landsgjennomsnittet lå på 55 prosent. UNN inntok nasjonal jumboplass, med 31 prosent. Særlig bekymringsfullt er et slikt resultat for et universitetssykehus.

Helseminister Bent Høie uttalte i februar i fjor at han fester lit til ansattes opplevelser. Han påla det regionale helseforetaket å utarbeide en plan for å bedre pasientsikkerhetsklimaet. Ministerens pålegg har ikke endret situasjonen.

I 2013 døde en pasient under behandling i akuttmottaket ved UNN (Dagbladet 17. april 2017). Ledelsen jobbet aktivt for at saken ikke skulle bli kjent eller nå fram til Helsetilsynet. De etterlatte måtte selv varsle tilsynsmyndigheten.

Helsetilsynet retter i sin rapport uvanlig krass kritikk mot UNN, og påpeker blant annet at ledelsen verken viser evne eller vilje til å lære av egne feil («Svikt i behandling og samhandling ved mottak av traumepasient ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF», saksnummer 2015/912.) Fredag 11. august kom nyheten om at departementsråd Bjørn Inge Larsen griper inn, med pålegg til Helse Nord om å rydde opp.

Ledelsen i Helse Nord er imidlertid en integrert del av UNN-problemet og har i mange år latt være å forbedre situasjonen. I dagene etter har flere stortingspolitikere kommet på banen og krevd uavhengig granskning.

14. august rykker Helse-Nords direktør Lars Vorland ut og slår fast at det verken er behov for endringer i ledelsen av UNN eller granskning, og det før styret er involvert eller orientert.

Pålegget fra departementsråden til Helse-Nord om å rydde opp synes ikke å ha nådd fram.

En granskning burde vært iverksatt for lenge siden. Helseminister Bent Høie har ennå tid og mulighet til å vise lojalitet med befolkningen i nord, og med pasienter og ansatte ved UNN.

Ansvaret ligger nå tungt på ministeren.