MOT FORBUD: «Forslaget er verken gjennomtenkt eller rettferdig, og det vil neppe føre til færre røykere eller snusbrukere», skriver artikkelforfatterne. De mener at å forby slag av tobakk på festivaler vil føre til mindre kontroll og økte kostnader. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
MOT FORBUD: «Forslaget er verken gjennomtenkt eller rettferdig, og det vil neppe føre til færre røykere eller snusbrukere», skriver artikkelforfatterne. De mener at å forby slag av tobakk på festivaler vil føre til mindre kontroll og økte kostnader. Foto: Lise Åserud / NTB ScanpixVis mer

Helseministerens skivebom

Det er lite forståelig at det lages egne særregler for festivaler, der det er tillatt å selge alkohol, men ikke sigaretter og snus.

FESTIVALTOBAKK: Gjennom mange år har vi jobbet fram et bredt festivaltilbud, og vi har hatt et godt samarbeid med myndighetene for å utvikle norsk kulturliv. Det er vi stolte av. Vi håper regjeringen ikke er like stolte av symbolpolitikken som ligger i å forby salg av tobakk på festivaler.

Formålet med tobakksskadeloven er å begrense helseskadene bruk av tobakk medfører. Dette støtter vi fullt ut. Men ett punkt skurrer: Regjeringen vil forby salg av sigaretter og snus på såkalte midlertidige utslagssteder, og bruker festivaler som et eksempel.

Vi som arrangerer festivaler har forståelse for at myndighetene ønsker å regulere sigaretter og snus. Det har blitt gjort i mange år med gode resultater. Samtidig er vi opptatt av at Festival-Norge må ha like rammebetingelser som øvrige bransjer. Det er lite forståelig at det lages egne særregler for festivaler, der det er tillatt å selge alkohol, men ikke sigaretter og snus.

Vi stiller også spørsmålstegn ved hvor gjennomtenkt dette forslaget er. Avholdes en festival på et område hvor det allerede ligger en kiosk, kan denne kiosken ha permanent bevilling. Noen festivaler vil derfor kunne selge sigaretter og snus, andre ikke. Dermed er det ikke likhet for loven.

Paradokset er at det fortsatt skal være lov til å bruke snus og røyke sigaretter på festivaler, men vi skal ikke ha lov til å selge to lovlige produkter på det norske markedet. Vi har utført en undersøkelse der vi spør festivaldeltakere om hvordan de tror dette blir i praksis. En av fire vil handle utenfor festivalområdet og tror forbudet vil føre til svartebørssalg av sigaretter og snus. Regjeringens iver etter å vise handlekraft bommer fullstendig. Kostnaden for bomskuddet skyves over på arrangører som må håndtere større trafikk inn og ut av festivalområdet, samt svartebørssalg hvor alderskontrollen ikke vil eksistere.

Festival-Norge har varslet en kamp mot dette forslaget. Ikke fordi vi er opptatt av sigaretter eller snus, men fordi vi er opptatt av like rammevilkår og at vi som seriøse og ansvarlige aktører ønsker at omsetning av snus og tobakk på våre festivaler skal skje i kontrollerte former. Forslaget er verken gjennomtenkt eller rettferdig, og det vil neppe føre til færre røykere eller snusbrukere. Det vil føre til mindre kontroll over omsetningen og større kostnader for festivalene.

Et strengere regelverk for festivaler enn for andre næringer er ikke veien å gå. Vi appellerer til Stortinget om å gjøre om på dette forslaget. Det er ingen skam å snu!