Helsens tredje vei?

HELSEVESEN: Det var på høy tid at noen fant grunn til å kommentere Ole Bergs lille bok, eller «lengre essay om den norske helsepolitikken», som Gudleiv Forr kaller den i sin side 3-kommentar i Dagbladet 25. mars. Boken «Fra politikk til økonomikk» fra januar i år er en kunnskapsrik og tenksom gjennomgang av helsepolitikken gjennom 1900-tallet. Ole Bergs aktuelle hovedtese er at man i stigende grad har grepet til høyrepolitikk (industrielle modeller for effektivisering) for å berge venstrepolitikken (fordeling og rettferdighet). Men med et sukk over at de utgiftsdrivende faktorene er så sterke at man, med Ole Bergs ord, skal være «svært optimistisk for å tro at prosjektet vil lykkes».Det er etter denne diagnosen at Ole Berg, nå formidlet av Gudleiv Forr, lanserer tanken om at mere pasientbetaling kan reetablere en større jevnbyrdighet mellom pasient og lege, og sånn sett bli del av «en tredje vei», som mottrekk mot et kaldt og industrialisert helsevesen i stadig jakt på innsparinger.

JEG HÅPER DEN nye regjeringen helt og holdent ser bort fra denne forføreriske tanken - som på ingen måte er ny, og knapt nok noen tredje vei. Det var slike argumenter om at et solidarisk finansiert helsevesen ville bli lege-pasientforholdets sikre undergang som var gjennomgangstonen da den britiske legeforeningen prøvde å stanse den banebrytende engelske helsereformen etter krigen, og som den amerikanske legeforeningen senere brukte for å torpedere Bill Clintons (eller Hillarys) helsereform, og som den norske tannlegeforeningen heller ikke helt har gjennomskuet. For dette er de rikes tale - om man kan si det så enkelt. I et Norge der vi kan oppsummere at de sosiale helseforskjellene har økt dramatisk siden 1970-tallet, vil det fra et folkehelsesynspunkt være dødbringende medisin å introdusere enda større egenbetalinger. De har allerede økt til nivåer det er grunn til å anta at de med dårligst betalingsevne, som også er de sykeste, får de største barrierene til helsetjenesten.

DETTE VET selvsagt Gudleiv Forr - og Ole Berg - og jeg har liten grunn til å tro at de liker denne utviklingen. Likevel er det påfallende at Ole Berg nå pakker egenbetalingen inn i ny forkledning. Og at han gjør det på en tilsynelatende nøytral og betraktende måte, som om det ikke kan unngås. Han mener visstnok ingen ting, han bare drar opp noen scenarier. Regjeringen burde nå heller appellere til fagmiljøene med invitasjon til å drøfte hvordan vi bedre kan utvikle en bærekraftig medisin og en mindre markedsdrevet helsetjeneste.