Helsepersonell som i-landshjelp?

HELSEVESENET: I følge Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustads innlegg i Dagbladet 5. september er regjeringen i rute med å nå sitt mål om 10.000 nye årsverk i helsevesenet innen 2015. Men utviklingsminister Erik Solheim har uttalt at Norge de neste tiårene vil trenge minst 130.000 nye helsearbeidere. Mye tyder derfor på at det om få tiår vil bli vanskelig for Norge å utdanne tilstrekkelig med helsepersonell selv. Changemaker er derfor spent på hvordan helse- og omsorgsministeren har tenkt å løse problemet i framtida. Det vi frykter, er en aktiv rekruttering av helsepersonell fra utviklingsland som selv sliter med for få helsearbeidere.

Changemaker mener det er uakseptabelt og uetisk å stjele helsepersonell fra utviklingsland som selv trenger flere ansatte i helsesektoren. Dette er hjernetyveri! Changemaker krever at Norge tar avstand fra hjernetyveri ved å innføre bindende regler for ansettelser av helsepersonell som er utdannet i andre land. Et slik regelverk må forby aktiv rekruttering fra utviklingsland med underskudd på helsepersonell. Det må også fastslås at fattige land som mister helsepersonell får erstatning som veier opp for det de har tapt, og erklære at en slik erstatning ikke må betales med bistandspenger. Norge bør også jobbe for å innføre et slikt regelverk internasjonalt.

Sosial- og helsedirektoratet har i lengre tid jobbet med en rapport om hvordan Norge i framtida skal løse helsepersonellmangelen. Etter flere utsettelser skal den nå offentliggjøres 10. september – selveste valgdagen. Hvor mye fokus vil da denne rapporten få? Changemaker er redd for at valget vil overskygge innholdet i rapporten og stiller spørsmålstegn ved valg tidspunkt for offentliggjøringen.