HELE MENNESKET: Integrativ terapi er ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i hele sin livssammenheng, står det på Norsk Forening for Integrativ Terapi sin hjemmeside:. Foto: Shutterstock
HELE MENNESKET: Integrativ terapi er ressursorientert, kroppsbevisst og kreativitetsfremmende, med blikk for hele mennesket i hele sin livssammenheng, står det på Norsk Forening for Integrativ Terapi sin hjemmeside:. Foto: ShutterstockVis mer

Debatt: Alternativ behandling

Helsetjenester hos seriøse aktører bør være momsfritt

Mange av våre medlemmer får momsfritak fordi de er offentlig godkjent helsepersonell. Også de av våre medlemmer uten denne godkjenningen gir viktige bidrag i form av helserelaterte tjenester – noe som bør kvalifisere til momsfritak.

Meninger

Dagbladets leder mener at momsunntaket på helserelaterte tjenester utført av dem som er registrert i «Register for utøvere av alternativ behandling» bør opphøre fordi det er mange useriøse aktører. Det vises bl.a. til fem behandlere fra Norsk Forening for Integrativ Terapi, NFIT.

Til opplysning har tre av disse bakgrunn fra lederstillinger innen psykisk helsevern, rus og barn med spesielle behov, én er lærebokforfatter og høyskolelektor og én spesialrådgiver ved kunnskapssenteret RVTS – altså høyt utdannede og kvalifiserte personer.

Videreutdanningen i Integrativ terapi krever bachelorgrad grunnkompetanse og deler av utdanningen har de seinere åra foregått på Universitetet i Sørøst-Norge (mastergradsnivå).

Framtidas behandlingsformer innen psykisk helse vil kreve solid profesjonsfaglig kompetanse og evne til samarbeid på tvers av profesjoner, tjenester og forvaltningsnivåer.

St.meld nr. 13 (2012) presiserer at helse- og velferdsutdanningene må være i stand til å ta opp i seg nye kompetansebehov. Den integrative tilnærmingen tar utgangspunkt i funderte overordnede teorier, etisk bevissthet, forskning og kunnskapsbasert praksis.

På den måten søkes å ivareta ulike psykoterapeutiske retningers styrker for å motvirke ensidighet innen behandling og for å tilpasse den som søker hjelp.