MER ÅPENHET: Forbrukerrådet vil se konkrete tiltak for mer åpenhet, og appellerer til helseminister Bent Høie. Foto: Øistein Norum Monsen
MER ÅPENHET: Forbrukerrådet vil se konkrete tiltak for mer åpenhet, og appellerer til helseminister Bent Høie. Foto: Øistein Norum MonsenVis mer

Helsevesenet har et omdømmeproblem

Alle skal ha tillit til at de får riktig, trygg og god behandling. Den tilliten er ikke høy nok i dag.

Debattinnlegg

Den nye regjeringen sier den vil sikre mer åpenhet rundt kvaliteten i tilbudet ved norske sykehus. Forbrukerrådet vil se konkrete tiltak, ikke bare den gode viljen.Forbrukerrådet har i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomført en undersøkelse om befolkningens syn på pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Resultatene viser at tilliten til helsevesenet er lav. Pasienter har behov for mer åpenhet og bedre informasjon. Hemmelighold i helsevesenet skaper utrygghet, og det kan i ytterste konsekvens koste liv.

Undersøkelsen viser at nesten én av fire mener det er sannsynlig å bli skadet under sykehusbehandling. Kunnskapssenteret melder om at andel pasientskader ved norske sykehus i 2012 var 14 prosent. I vår undersøkelse sier fire av ti at de selv, eller noen i familien har opplevd en skadelig hendelse i forbindelse med kontakt med helsetjenesten. Det er alvorlig.Sykehusene skal melde fra om hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, alvorlig personskade eller dødsfall. En ny anonym meldeordning førte til at antall meldinger ble femdoblet. Regjeringen vil etablere en undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser, men hvordan skal den undersøke hendelser hvis de ikke meldes fra? Helsevesenet kan ha dekket over uønskede hendelser. Det er livsfarlig.Åpenhet handler om å sikre kvalitet. Helseforetakene skal legge informasjon om uønskede hendelser åpent på sine nettsider, men det er det ikke alle som gjør. Hvis de er åpne og ærlige overfor både pasienter og myndigheter, vil det bli tydeligere hvor kvaliteten er god nok, hvor den ikke er det og om ressursbruken faktisk kommer pasientene til gode.

Åpenhet handler om å gi valgmuligheter. Med fritt sykehusvalg kan du selv velge behandlingssted. Du har faktisk krav på å vite hva slags kvalitet det er på helsetilbudet du mottar. Når du bare får kjennskap til ventetida og ikke til kvaliteten, skjønner vi godt at få benytter seg av muligheten.Åpenhet handler om å skape tillit. Helsevesenet har i dag et omdømmeproblem. Når helseforetakene tar grep for å hindre pasientskader, må de fortelle befolkningen om det, vise ydmykhet for manglene og evne til å skape endring. Regjeringen lover økt åpenhet i helsevesenet. Ord må bli til handling.Helseminister Høie har muligheten til å gjøre et godt helsevesen enda bedre. Vi oppfordrer til åpenhet om kvalitet, åpenhet om feil og åpenhet om hvilke forbedringer helsevesenet skal gjøre. Alle skal ha tillit til at de får riktig, trygg og god behandling. Den tilliten er ikke høy nok i dag.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.