Helskogs vitner føler seg truet

Det ble et iskaldt møte mellom Gerhard Helskog og Jan Simonsen i retten i går. Det er uvisst om to av Helskogs vitner vil møte Simonsen.

- Vi har problemer med vitner som er redde. De føler at de er blitt truet, og de opplever det som ubehagelig, sier advokat Cato Schiøtz. Han representerer Gerhard Helskog i rettssaken som nå går i Oslo tingrett. Simonsen har stevnet programlederen i TV2 fordi han skal ha sagt at Simonsen har løyet eller snakket usant.

Fra Enka

Schiøtz vil ikke gå i detalj om hvem de to vitnene som er blitt truet er. Han vil heller ikke si noe om årsaken til at de skal ha blitt truet. Blant Helskogs ti vitner kommer fire ansatte fra utestedet Enka. I utgangspunktet skulle fem av de ansatte vitne, men etter det Dagbladet har grunn til å tro vegrer en av dem seg for å møte. Det knytter seg også usikkerhet til om et av de andre vitnene vil møte i tingretten. Schiøtz sier til Dagbladet at ingen av vitnene har anmeldt noen til politiet for trusler. Det er innkalt 40 vitner i saken, som skal vare i tre uker.

Krever 250 000 kroner

I et «Rikets tilstand»-programmet om Enka fra oktober 2001 går det fram at Jan Simonsen fikk framskyndet skjenkebevilling til utestedet gjennom sine politiske kontakter. Til gjengjeld skal han ha fått gratis øl. Stedet ble stengt av politiet for manglende innbetaling av moms, skatt og arbeidsgiveravgift.

Simonsen har stevnet Helskog for utsagn programlederen har gitt i fem ulike intervjuer i etterkant av programmet. Simonsen vil ha utsagnene om at han lyver eller snakker usant kjent døde og maktesløse, og krever en oppreisning på 250000 kroner.

Simonsens vitner omfatter en rekke kjente mediefolk og stortingspolitikere. I løpet av de tre ukene saken varer, vil blant annet medieprofessor Sigurd Allern og Jostein Gripsrud ta for seg virkemidlene i programmet «Rikets tilstand», og belyse kvaliteten på programmet. Cato Schiøtz mener dette er meningsløst, all den tid Simonsens ikke har saksøkt Helskog for selve programmet.

- Der har vi det forunderlige. De skal snakke om de to tv-programmene. Men Jan Simonsen har jo ikke saksøkt verken TV2 eller Helskog for de to programmene - til tross for at det jo er de to reportasjene som er ganske drepende. Han pirker i uttalelser i den etterfølgende debatten.

Løgnbegrepet

I retten i går tok Schiøtz for seg nettopp disse etterfølgende debattene. Han forsøkte å påvise at ordet løgn er vanlig i ordskiftet mellom politikere.

Helskog mener Simonsen har feil fokus for sine beskyldninger.

- De tror at de med ordet «løgn» har en god sak. De tror at de skal få mange hundre tusen kroner. De tror at det fra nå av skal bli umulig for en politiker å si at du lyver, sier Helskog.

Jan Simonsens advokat, Per Danielsen, karakteriserte Schiøtz' utlegninger om løgn som et ynkelig tilbaketog:

- Dette skal bortfortolkes og vris bort, det er helt opplagt.Han forsøker å stikke av fra det han selv har sagt. Jeg trodde Helskogs varemerke var at han kunne stå oppreist og holde fast ved det han mente var riktig, sier Danielsen.

ISKALDT: Gerhard Helskog møtte Jan Simonsen (i bakgrunnen) på nytt i retten i går. Her sto løgnbegrepet sentralt. Simonsen mener Helskog har ærekrenket ham ved å kalle ham løgner.<!--FOTO-->