Helstøpt Holt

«Død joker» er Anne Holts største og mest ambisiøse politiroman hittil.

En statsadvokat ringer politiet og forteller at hans kone er blitt halshogd. Han var selv vitne til drapet, men problemet er at mannen han hevder begikk drapet har forsvunnet - tilsynelatende har han tatt sitt eget liv - og alle indisier peker mot advokaten som ugjerningsmann.

En journalist mottar anonym e-post. På en gitt dato vil avsenderen avsløre det journalisten refererer til som sin svakhet for småjenter.

På privat plan smeller førstebetjent Hanne Wilhelmsen uforvarende inn i en krise hun nekter å forholde seg til, men som samtidig forårsaker en sanseoppløsning som gjør henne i stand til å angripe etterforskningen av de to sakene på en mer ukonvensjonell måte.

Registrerende

Holt skriver som best når hun ikke prøver for hardt. Når hun ikke dveler og ornamenterer tankerekker og kvaler, men i registrerende setninger hogger person- og miljøskildringer med en egen nøkternhetens poesi som driver handlingen fram i et tempo svært få mestrer.

Hun turnerer de to parallelle historielinjene med lugn kontroll, og når hun avslører deres innbyrdes forhold både overrasker det leseren og muliggjør en avslutning på romanen som i de fleste tilfeller ville virket altfor opplagt og banal, men som her utgjør den eneste plausible saldering.

Holt skriver mye bedre dialog enn tidligere, personenes karakter kommer bedre til syne og hun går dypere enn rene innholdsmessige blikkfang i skildringen av Wilhelmsens private sfære, selv om det fortsatt er tidvis vanskelig å få grep om personene som er nært og følelsesmessig knyttet til henne. Best skriver Holt om dem Wilhelmsen har et mer distansert, profesjonelt forhold til.

Forknytt egoist

Dessuten pirker Holt i en av de mest interessante problemstillingene i forhold til Hanne Wilhelmsen. Hva er det som gjør at alle elsker denne dyktige, men i mine øyne usympatiske, forknytte og egoistiske kvinnen?

«Død joker» er Hannes egentlige forløsning og det skal bli spennende å se hvilken retning Holt velger. Alle muligheter ligger åpne. Hvis det da blir en ny Wilhelmsen-roman.

<B>NY KRIM:</B> Anne Holts nye bok om Hanne Wilhelmsen er hennes mest ambisiøse.