Helt etter Reves lærebok

Skulle det finnes noen mellomledere i økonomistillinger der ute som drømmer om å bli kringkastingssjef, bør de glemme det. For nå har rektor Reve gått, og den nye styreformannen vil lete andre steder. Hvem nå enn den nye styrelederen blir, da.

Ellen Horn satset på en profesjonalisering av NRK-styret, men sitter etter Reves seks måneder igjen med mindre enn hun hadde før hun begynte. Ikke har hun en kringkastingsleder, styrets sammensetning må vurderes på nytt - og høyst sannsynlig må hun også finne nok en styreformann.

For da Anne Carine Tanum tok på seg nestlederjobben i NRK-styret, var det akkurat det hun sa ja til, ikke en styrelederjobb av et voldsomt omfang med ditto ansvar - og med dårlig lønn. Hun tar ansvaret nå, når Reve valgte å trekke seg - men det spørs om hun er villig til å ta belastningen de neste årene. Hun har tross alt en ikke så liten bokhandel å ta seg av.

Og hvis Tanum takker nei til å fortsette, må Horn først finne det rette menneske til å ta styrelederjobben før noen i det hele tatt kan tenke på hvem som skal bli kringkastingssjef. Og mens styret i NRK mener at de kan vente til oktober før de må ha en ny kringkastingssjef på plass, må Horn finne en permanent, arbeidsvillig og ikke mediesky styreleder på fjorten dager. Vel, lykke til!

Stor fallhøyde

Reve-epoken har ikke bidratt til å gjøre stillingene i NRK mer attraktive for imagebevisste næringslivsfolk. Det gjelder også styrelederjobben. Sjelden har vi fått demonstrert hvor høy risiko og hvor stor fallhøyde slike stillinger kan ha.

Etter at Horn har en styreformann på plass, må hun så vurdere sammensetningen av styret på nytt. Noe gikk alvorlig galt i forrige forsøk - det gjelder å finne et styre som representerer både fornyelse og tradisjon, mediekunnskap, kulturforståelse og politisk teft - i tillegg til bedriftsøkonomi. Og på toppen av det må de altså klare å snakke med hverandre på en konstruktiv måte, og komme fram til en enighet. Det er, som vi til overmål har sett - ikke lett. Selv styrer må ha både generaler og fotfolk - i Reves styre satt det kanskje litt mange generaler rundt bordet. Den generaltabben må Horn unngå når hun nå skal servere annen runde styremiks til NRK.

«Styrets rolle»

En av kildene Horn kan øse av når hun nå skal prøve på nytt, er tilgjengelig teori på området. Hun kan simpelthen gå tilbake til pensum i styrearbeid. I fagboka «Styrets rolle», som professor og seinere rektor Torger Reve på BI sto som redaktør for allerede i 1993, kommer han i sin innledning med noen gode råd og advarsler om arbeid i offentlige styrer:

«De fleste styrer i offentlig virksomhet synes å ha en relativt uklar rolle med hensyn til hvilke styringsoppgaver de skulle ha.» (Reve, «Styrets rolle», 1993, side 42)

Det forrige styret i NRK får for eksempel av flere ros for sitt arbeid med strategiplanlegging og økonomiopprydding, men synes ikke å ha klart å prioritere ansettelse av toppleder høyt nok.

«Et tilbakevendende problem i mange styrer er manglende og varierende kompetanse blant styremedlemmene. (...) Villige, men inkompetente styremedlemmer er ofte noe av det verste en organisasjon kan få.» (Reve, «Styrets rolle», 1993, side 43)

Dette er et utdrag der Reves tekst er litt uklar. Mener han at varierende kompetanse virkelig er et problem? Muligens mener han ulik grad av kompetanse, men at et styre har variert kompetanse, burde da normalt være en fordel? Like barn leker ikke alltid best, heller.

«At mange personer vegrer seg for å påta seg tyngende styreverv, har ikke bare med uklare styringsroller og uklart ansvar å gjøre. En åpenbar faktor er lav økonomisk kompensasjon kombinert med betydelig mediaeksponering dersom det skulle oppstå problemer knyttet til virksomheten hvor en er styreleder.» (Reve, «Styrets rolle», 1993, samme side)

Her er Reve inne på noe viktig. Det er likevel uklart om høyere styrelederhonorar kunne ha kompensert den nå avgåtte styreformannen i NRK for den voldsomme medieeksponeringen. Men Ellen Horn kan jo vurdere dette på den ekstraordinære generalforsamlingen.

«Lite handlingsrom og uklare rolleforventninger har skapt frustrasjoner i mange offentlige styrer. Når det samtidig oppstår samarbeidsproblemer innad i styret, kan situasjonen lett bli uholdbar.» (Reve, «Styrets rolle», 1993, samme side)

Avgjørende

Så sant, så sant. Reve kunne knapt sagt det mer presist. Her synes praksis i ettertid virkelig å ha fulgt teorien, selv om det kanskje ikke akkurat - og egentlig - var det som var meningen?

Og det siste rådet vi tar med fra Reves lærebok, er kanskje like presist:

«Valg av riktig styreleder er ofte den avgjørende faktor for å få til den ønskede styreutvikling.» (Reve, «Styrets rolle», 1993, side 45)

Torger Reve har i det siste tenkt høyt om at hans erfaringer fra de siste månedene kunne gi materiale til et nytt kapittel i boka om styrets rolle. Han fortalte i «Redaksjon 21» i går kveld at han i denne prosessen hadde lært en del ting han kanskje gjerne skulle sluppet å lære. Om han i et nytt kapittel ønsker å utdype akkurat dette punktet, vil bli spennende.

«Styrets rolle» ble for øvrig gitt ut på TANO, som i 1993 var delvis eid av Tanum, og som igjen drives av Anne Carine Tanum. Men boka var ikke til salgs i Tanums bokhandel i går.