Heltemodig folkeopplysning

ALKOHOL: På Dagbladets forside fredag 21. september finner man blant annet overskriften «50 viner på høstsalg». Undertittelen lyder «Dagbladet tester tilbudene polet ikke kan reklamere for". I hovedsaken inne i avisen kan vi lese at «Andre butikkjeder annonserer prisavslag. Men det gjør ikke Vinmonopolet.» Derfor gjør tydeligvis Dagbladet det for dem, snille som de er.

Hvorvidt Vinmonopolet eller vinimportørene har kontaktet Dagbladet med denne saken for å omgå reklameforbudet på alkohol er ikke noe jeg ønsker å gå inn på, siden det kun vil bli spekulasjoner. Derimot vil jeg ta opp Dagbladets totale mangel på sosialt ansvar i denne saken.

Det har tydeligvis ikke falt Dagbladets redaksjon inn at det er en veldig god grunn til at Vinmonopolet ikke har lov til å reklamere med prisavslag på varene sine. Det har seg nemlig slik at alkohol skaper ganske store problemer, både for enkeltmennesker og for samfunnet. Hvert år dør 1200-1600 mennesker i Norge med alkohol som direkte eller indirekte årsak, alkohol er innblandet i mellom 60-80 % av alle voldsepisoder og flere titalls tusen barn lider under foreldre eller andre omsorgspersoners alkoholmisbruk.

Reklame og nedsatte priser fører som kjent til et økt forbruk. Økt forbruk av alkohol gir, ifølge all forskning på rus- middelfeltet, større problemer. Alkohollovens restriktive linje er utformet for å redusere disse problemene, og man ser at den i stor grad har lykkes: Norge er blant landene i Europa som har strengest alkoholpolitikk, og minst problemer med alkohol. Men selv om vi ligger best an i Europa, skaper alko- hol likevel veldig store problemer.

For all del, Dagbladet har lov til å trykke redaksjonelle saker om alkohol. De bør likevel vite at konsekvensen av denne typen saker er større problemer og mer lidelse.