- Heltene er våre venner

- Jeg tror leserne har et personlig forhold til sine krimhelter, sier Nils Nordberg, nestor i kriminalistiske kretser.

- De følger dem fra år til år, gjennom kriser og medgang. Ofte kjenner man jo også igjen seg selv, sier Nordberg.

Nærum-krim

Eksperten på alt fra Sherlock Holmes til Knut Gribb er i øyeblikket i ferd med å spille inn Knut Nærums «Døde menn går på ski» som påskekrim i radioen.

Han har regnet ut at norske krimforfattere de siste 30 åra har lansert rundt 40 seriehelter.

- Jeg tror behovet for slike helter har økt.

Det fantes en del før krigen, men de fleste er gått i glemmeboka. Krimheltene er kommet sterkere tilbake i den norske oljealderen.

- Hvorfor er det slik?

- Jeg tror først og fremst det speiler folks behov for forklaringer i ei komplisert tid. Mye i våre omgivelser er blitt mer ugjennomtrengelig. Kriminalromanen byr på folk som går løs på disse mysteriene og finner svar.

- Kriminaliteten har også økt?

- Da jeg var barn, skjedde det 10- 12 drap årlig i Norge. Det forbauset meg at Gribb løste en drapsgåte hver fjortende dag, noe som ikke akkurat gjenspeilet nyhetsbildet.

Få kvinner

- Hvorfor fins det ikke flere kvinnelige helter?

- Spør kvinnene. De ser ut til å foretrekke mannlige helter, de også. Uansett: Folk har et personlig forhold til heltene.

De skriver til forfatterne med gode råd om hvordan heltene skal takle krisene sine.

Og dagens helter blir jo stadig eldre og kommer opp i gjenkjennelige konflikter. Varg Veum blir 62 til høsten. Knut Gribb har vært på banen i snart hundre år. Men han er fortsatt rundt 45, sier Nils Nordberg.