Hemingway etterlot seg 25 kg utrykte manuskripter

En roman, noveller, reisebok og poesi

New York i dag (UPI). - Forfatteren Ernest Hemingway la en tid før han døde til side om lag 25 kilo utrykte manuskripter i forskjellige bankbokser, og grunnen til at han ikke ville ha dem offentliggjort var at han ikke kunne fordra å betale skatt, avslørte hans enke Mary på en pressekonferanse i går.

- Ernest arbeidet jevnt og sammenhengende under hele sitt opphold på Cuba, fortalte Mary Hemingway. -Når han var ferdig med ett arbeide gikk han til banken og la det i sikkerhetsvelvet. På hvert enkelt manuskript satte han dato for fullførelsen, og den tittelen han hadde tenkt seg.

Blant de 25 kilo med etterlatte manuskripter er det minst én roman - som for det meste foregår i det karibiske området, - atskillige noveller, et manuskript som nærmest må kalles en reisebok, og dessuten en del poesi.

På spørsmål om hvorfor Ernest Hemingway ikke som de fleste andre forfattere var ivrig etter å få se arbeidene sine på trykk, fortalte enken at det først og fremst var redselen for enda større inntekter og dermed enda større skatter, som han ikke kunne fordra å betale. Han brydde seg i det hele tatt ikke om å lese arbeidene sine etter at de var trykt, og gjorde det bare for å kontrollere om det var noen feil. Og hvis det var det, kunne han lage litt av et helvete, sa Mrs. Hemingway.

Pressekonferansen var sammenkalt av det store forlaget Charles Scribners Son i anledning utgivelsen av en ny Hemingwaybok til våren. Boka handler om forfatternes Paris-tid i 1920-årene og får tittelen «A Moveable Feast».

Fru Hemingway ble også spurt om hvorvidt det kan komme på tale å gi ut noen av Hemingways brev, og besvarte dette med et kategorisk nei. Noen brevsamling vil aldri komme på tale, fordi Ernest selv gjentatte ganger på det mest bestemte motsatte seg tanken på å få sitt privatliv utlevert for all verden på den måten, sa hun.