Hemingways arvinger inngår forlik

Ernest Hemingway sine åtte barnebarn og svigerdatter inngår forlik i tvistemålet om $ 7,5 millioner arven etter forfatterens transseksuelle barn, Gloria.

Forliket ble klart fredag. Det ble derfor ikke nødvendig med en dommeravgjørelse om Gloria, med fødenavnet Gregory, døde som mann eller kvinne.

Gloria Hemingways enke, Ida, påsto at hun hadde arverett fordi hun giftet seg på nytt med Hemingway i 1997, etter at Hemingway hadde skiftet kjønn og gikk under navnet Gloria, skriver Associated Press

Barnebarna bestred ekteskapets gyldighet idet lover i Florida ikke godkjenner ekteskap mellom personer av samme kjønn.

Byrettsdommeren måtte ha avgjort hvorvidt Gloria Hemingway var en mann eller en kvinne

Flere testament

Et testament skrevet i 1994 tilsa at Glorias arv skulle deles mellom hans åtte barn og Ida, men paret skilte seg i 1995 med en avtale som ekskluderte henne fra å arve.

Åtte måneder etter Gloria Hemingway sin død framla Gloria testament datert 1997 og 1998. Det etterlot $ 1,000 til hvert av Gregory`s åtte barn, $ 20,000 til en venn og resten til Ida.

Ida Hemingway sa at hun hadde funnet testamentet i et skrivebord. Barna mente testamentet enten var forfalsket eller skrevet under påvirkning fra Ida.

Møtes til forlik

En høring er satt til onsdag hvor begge parter skal være til stede.

Gloria Hemingway døde av sykdom i et kvinnefengsel i Miami etter å ha blitt arrestert for blotting i 2001.

Nobelpris-vinneren og machomannen Ernest Hemingway skrev blant annet bøkene «Farvel til våpnene», «solen går sin gang» og «Den gamle mannen og havet». Han begikk selvmord i 1961.