Hemmelig PR-priskveld

PR-BRANSJEN: Forfatter Ulf-Arvid Mejlænder fyrer av en bredside mot egen bransje i et debattinnlegg i Dagbladet 19. februar. Han har oppdaget at kommunikasjonsbransjen har et prisarrangement 28. februar, og benytter anledningen til grov kritikk av alt og alle innen PR-bransjen. Kritikk skal man lytte til, selv når den kommer fra en forfatter som parentes bemerket nettopp har utgitt en bok. Brønnpissing for å få oppmerksomhet om en bokutgivelse er en kjent PR-teknikk, og kanskje i seg selv et hint om at Mejlænder kan noe om PR som gjør boken verd å lese?

LIKEVEL: innlegget er basert på totale feilslutninger som vi ikke kan la stå uimotsagt.Mæjlenders faktasjekk står til stryk. Han bommer totalt når han tror det er PR-byråene som står bak kommunikasjonsprisene. Det er Kommunikasjonsforeningen som er initiativtaker, og ambisjonen med Kommunikasjonsprisene er ikke primært å hedre byråer slik vi ofte ser for eksempel i reklamebransjen, men nettopp å hedre oppdragsgivere i offentlig og privat sektor for god, åpen og tilgjengelig kommunikasjon. Mejlænders kritikk er med andre ord ikke bare skivebom, det er å skyte mot egne rekker når man tror man skyter mot fienden.

TAR MÆJLENDER fullstendig feil når han kritiserer bransjen for å drive med hemmelighold og dårlig rådgivning? Nei, han gjør dessverre ikke det. I PR-bransjen som i de fleste andre bransjer finnes det også dårlige utøvere av faget. Det er viktig og prisverdig å sette fokus på dette og stadig oppdra en hel bransje til å bli bedre. Tilbakemeldingene fra de fleste andre hold enn forfatter Mejlænder tyder på en sunn utvikling i faget. Det finnes nyere og bredere undersøkelser blant norske bedrifter som gir motsatt konklusjon enn de studentoppgavene Mæjlender lener seg på når han slakter hverdagen i norske kommunikasjonsavdelinger. Fokus på god kommunikasjon gjør at enda flere vil bli bedre til neste år, og byråene blir stadig bedre når det gjelder skikkelighet og faglig etterrettelighet. I så måte tror jeg Kommunikasjonsprisene er et mer konstruktivt virkemiddel for å heve den allmenne tilliten til bransjen enn en kronikk basert på dårlig research og feil faktagrunnlag.