Hemmelighold i UD

I EN KRONIKK

i Dagbladet 3. september skriver Birgitte Kjos Fonn og Christine Præsttun at kulturen i det norske utenriksdepartementet er preget av hemmelighold. Det er tankevekkende lesning, og stemmer svært godt med hva organisasjoner som Attac har opplevd i møtet med offisiell norsk utenrikspolitikk.

Praksisen med hemmelighold er særlig skremmende i forhold til hva som skjer i de pågående forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Under tjenesteforhandlingene i WTO forhandler Norge om adgang for norsk næringsliv på tjenestesektoren i andre land, og om liberalisering av tjenester i Norge. Det betyr at spørsmål vi tenker på som innenrikspolitiske, for eksempel helse og utdanning, nå er tema for internasjonale handelsforhandlinger.

På tross av gjentatte forespørsler, fra Attac og andre organisasjoner, har vi ikke fått klar informasjon om verken norske krav til andre land eller hva andre har krevd av Norge. Vi aner ikke hvilke deler av det norske tjenestetilbudet norske myndigheter forhandler om på møtene i Genève. Norske kommuner og fylkeskommuner blir ikke informert om det for eksempel legges opp til at utenlandske helsebedrifter skal kunne drive sykehjem i Norge.

Gjennom WTO blir det som tidligere var innenrikspolitikk omdefinert til utenriksspørsmål. Dermed blir muligheten til innsyn og påvirkning i de politiske prosessene drastisk redusert.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 610304167


Varnish cache server