Henmo, Sverre

Navn:

Sverre Henmo

Født:

1968

Yrke:

Forfatter og Lærer

Bosted:

Oslo

Bakgrunn:

Sverre Henmo er utdannet sosiolog, og skrev sin hovedoppgave i litteratursosiologi.