Hent tolken til Norge

Ingress

Meninger

Norske utlendingsmyndigheter har åpenbart gått på autopilot idet de vedtok å sende den afghanske tolken Faizullah Muradi ut av landet. Med den såkalte Dublin-avtalen som forkle, har de unnlatt å realitetsbehandle saken hans. Muradi ble hentet av politiet - av en politimann som helt presist ga uttrykk for at utsendelsen var en skam - og sendt til Italia der han tidligere har oppholdt seg for å vitne i en sak om menneskesmugling. Både UDI og UNE har juridisk belegg for å kaste ham ut av landet. Men den moralske siden av saken står til stryk.

Faizullah Muradi har jobbet som tolk for de norske styrkene i Afghanistan. Han har gjort mer enn å tolke. Vi har sett bilder av ham i norsk uniform, bærende på norsk våpen. Han har med andre ord satt sitt eget liv i fare for å assistere de norske soldatene på det farlige oppdraget i Afghanistan. Dermed er det innlysende at hans liv er i enda større fare i Afghanistan når de norske styrkene er borte. Han har mottatt dødstrusler, og det er alment kjent at Taliban hevner seg på de av sine landsmenn som har bistått utenlandske soldater.

Saken har opprørt mange. I går mottok Justis- og berdeskapsdepartementet over 3000 underskrifter fra norske veteraner som har engasjert seg til fordel for Muradi. Soldater som selv har vært i utenlandsoppdrag er forbitret over at Norge fraskriver seg ansvaret for en som har kjempet side om side med dem. Etter sterke reaksjoner fra opposisjonen i Stortingets spørretime onsdag, varslet statsminister Erna Solberg at hun ville be justisministeren gjennomgå praksis rundt bruk av Dublin-avtalen ved behandling av asylsøknader fra folk som har jobbet for norske styrker i Afghanistan. Det betyr en ny vurdering av spørsmålet om hvorvidt UDI kan behandle Muradis asylsøknad.

Men det haster. I Muradis tilfelle har han få dager på seg før han risikerer å bli sendt ut av Italia, videre til Hellas og i verste fall tilbake til Afghanistan. NTB erfarte i går at regjeringen trolig vil instruere UDI om å realitetsbehandle asylsaken til den 22-årige krigstolken. Det kan fohåpentligvis skje i begynnelsen av neste uke. Norge må etterleve det moralske ansvaret vi som nasjon har for å beskytte de som har jobbet for de norske styrkene. Regjeringen har her møtt seg selv i døra, ettersom de i opposisjon var så klare på hva vi skyldte Afghanistan-tolkene. Nå må de snu. Folk som har slåss sammen med norske soldater fortjener tapperhetsmedalje, snarere enn et spark bak.