Her er brevet

Her er noen utdrag fra brevet til tidligere NRK-styreleder Torger Reve, som Dagbladet har tilgang til i sin helhet.

Hodejegeren avslører alt

Om eksklusivitet og lekkasjer:

«Oppdragsgiver har også i vårt tilfelle gjennom din underskrift (altså Torger Reves, red.anm.) forpliktet seg til at vi har eksklusivitet i dette oppdraget, i den betydning at de analyser og vurderinger som skal gjøres av potensielle kandidater til denne stillingen utføres av Heidrick & Struggles.»

«Ved minst tre anledninger ble denne konfidensialitet brutt. Vi har notert oss at kandidaturet til adm. dir. Kristenn Einarsson ble kjent for pressen midt i arbeidsprosessen, noe som skapte problemer for Einarsson, og som han umiddelbart tok opp med oss.»

«...vi innskjerpet viktigheten av at dette skulle være en lukket og profesjonell arbeidsprosess, hvor alle måtte vise disiplin dersom resultatet skulle bli godt. Hele styret har mottatt dette brevet...»

«Likevel forteller et styremedlem meg at han i Ritterbergs tilfelle har undersøkt tre til fire referanser på henne (referanser som var meget perifere i forhold til de som virkelig kunne gi et bidrag, og som vi har samtalt med). Han opplyser samtidig at han hadde forelagt våre vurderinger og rapport til to andre konsulentfirmaer i vår bransje for å høre hva deres mening var om kandidatene.»

Og Hopland skriver videre:

«Det var også en kontraktsforhandling med Kristenn Einarsson i regi av et av styrets medlemmer (!) som var alt annet enn tjenlig for det formål å festne hans interesse som du i høy grad, og jeg i noen grad, hadde bidratt til å vekke.»

Om styrets samarbeidsklima:

«Som du vet arbeider Heidrick & Struggles også med Board Audits, i betydningen styrevurderinger, og har også gjort dette i flere tilfeller hvor bedriften er eid av staten. Mitt forslag til deg, på basis av dine erfaringer så langt, er at et lignende program gjennomføres i NRK-styret. Vanligvis, når spenningene blir så store som i dette tilfellet, er alternativet å komponere et nytt styre. I skrivende stund på bakgrunn av de meget selvhevdende utspill og holdninger som er kommer frem fra flere medlemmer virker dette mest nærliggende. Dette siste kun nevnt i all vennskapelighet, og ut fra min seriøse omtanke og velvilje for Norsk rikskringkasting.»

Om hva statsråd Ellen Horn bør få vite:

«Hun bør også få vite av deg at det har vært en rekke meget godt kvalifiserte kandidater fremme, hvorav flere har vist genuin interesse og ville akseptere stillingen, men som de ulike grupperinger i styret har vendt tommelen ned for - uten gode begrunnelser.»

Og videre:

«NRK har hatt nok av det som i et møte ble benevnt «de eldre trette menn».

Om å rydde opp:

«Jeg forsøker nå å gjøre et grundig etterarbeid med alle de 15 lederne som har vært inne i bildet, og spesielt de som har møtt styret og styreutvalget, slik at vi demper deres evt. negative følelser mot NRK. Det som har skjedd i denne saken med lekkasjene fører i utlandet ofte til erstatningsansvar pga. de karrieremessige problemer det gjerne medfører. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å forhindre dette.»