VIL VÆRE ALLMENNKRINGKASTER: Olav T. Sandnes, ansvarlig redaktør i TV 2, sier de nå skal bruke tid på å gå gjennom utlysningen, og at de har et sterkt ønske om å være allmennkringkaster også fremover i tid. FOTO: NTB Scanpix
VIL VÆRE ALLMENNKRINGKASTER: Olav T. Sandnes, ansvarlig redaktør i TV 2, sier de nå skal bruke tid på å gå gjennom utlysningen, og at de har et sterkt ønske om å være allmennkringkaster også fremover i tid. FOTO: NTB ScanpixVis mer

Ny allmennkringkaster-avtale

Her er kravene han må oppfylle for å få 675 millioner kroner

TV 2 ønsker å være allmennkringkaster.

(Dagbladet): I dag la Kulturdepartementet fram avtalen om kommersiell allmennkringkasting.

Diskusjonen rundt en eventuell kompensasjon fra staten til kommersielle allmennkringkastere startet i august i fjor, da TV 2 meldte at de ikke kom til å søke på regjeringens utlysning om allmennkringkasteravtale fordi den ville kostet dem for mye. I den nye avtalen tilbyr staten å kompensere for utgiftene, og gir inntil 675 millioner kroner over fem år.

Vil være allmennkringkaster

Olav T. Sandnes, ansvarlig redaktør i TV 2, sier til Dagbladet at de nå skal bruke tid på å gå gjennom utlysningen.

– Som vi hele veien har vært tydelig på har TV 2 et sterkt ønske om å være allmennkringkaster også fremover i tid. Nå har vi for noen timer siden mottatt et omfattende utlysningsunderlag som vi naturlig nok må bruke tid på å gå gjennom. Vi ber om forståelse for at dette selvsagt også er en sak som skal gjennom alle beslutningsorganer i TV 2. Samtidig ønsker vi å anerkjenne den betydelige jobben Kulturdepartementet har gjort og er glade for at de har klart å levere en så omfattende utlysning nå før sommeren, sier Sandnes.

TVNorge og VG har tidligere uttalt at de ikke kommer til å søke på allmennkringkasteravtalen, som også stiller krav til at kanalen må ha hovedkontor minst 100 kilometer utenfor Oslo. Dermed ser TV 2 ut til å kunne bli den eneste reelle søkeren.

Sandnes svarer ikke på Dagbladets spørsmål om de mener denne avtalen er bedre enn den de sa nei til i august, eller hva de tenker om kravene Kulturdepartementet stiller til hvilke programmer de må levere om de sier ja til avtalen.

For Kulturdepartementet har klare krav til hva en kommersiell allmennkringkaster skal sende av programmer, og hvor hyppig de skal sendes.

Krav til TV 2

I tillegg til daglige riksdekkende nyhetssendinger, som skal ha base i kanalens nyhetsredaksjon, skal TV-kanalen også ha norskspråklige programmer for barn og unge, og førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama.

I tillegg må TV-kanalen som får allmennkringkastingsoppdraget også oppfylle minst fem punkter på denne listen av krav til TV-program.

1. Undervisningsprogram – minst månedlig
2. Samfunns-/informasjonsprogram – minst ukentlig
3. Underholdning – minst ukentlig
4. Sport – minst ukentlig
5. Kunst, kultur og musikk – minst månedlig
6. Religion, livssyn og livsfilosofi – minst månedlig
7. Natur og vitenskap – minst månedlig
8. Programmer for språklige eller etniske minoriteter – minst månedlig
9. Programmer for den samiske befolkningen – minst månedlig
10. Dokumentarprogram – minst månedlig.

Kulturdepartementet krever også at det samlede innholdet til TV-kanalen som skal tilby allmennkringkastingsinnholdet blant annet må inneholde programmer for både brede og smale grupper. Programmer på norsk skal utgjøre minst halvparten av sendetiden, og begge de offisielle målformene skal brukes.

Allmennkringkastingsinnholdet skal også gjøres tilgjengelig i en «audiovisuell bestillingstjeneste som er åpent distribuert over Internett».

Søknadsfristen for avtalen er 23. september 2017. Planen er at avtalen skal inngås i desember i år.