Her kan du få penger

Det ligger mange penger og venter på musikere, artister og låtskrivere. Dagbladet gir deg oversikten - det er bare å søke og stå på. Med så mange muligheter, er sjansen for å få støtte stor.

Rikskonsertene, tlf: 22838350 Turné- og festivalstøtte, lanseringsstøtte.

Den Norske Jazzscene, tlf: 22412010 Turnéstøtte, «Ad hoc»/prosjektstøtte.

Reisestipendordningen for unge nordiske kunstnere, Nordisk ministerråd, tlf: 004533960200, 22560123 (Nordisk film) Reisestipend for nordiske kunstnere under 36 år innenfor alle kunstens områder.

Tekstforfatterfondet, tlf: 66784778 Arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstøtte.

Norges Kunstnerråd, tlf: 22478040 Arbeids-, reise-, vikar-, etablerings- og studiestipend. Stipend til samiske kunstnere og folkemusikere. Statens garanti-inntekt.

Fondet for dansk-norsk samarbeid, tlf: 22142390 For utøvende artister, for å bidra til å øke forståelsen mellom Norge og Danmark. Oppholdsstipend på eiendommene I Oslo go København.

Norsk kulturråd/Norsk kulturfond, tlf: 22838350 Prosjekt- og produksjonsstøtte. Støtte til uprøvde ideer innenfor musikk, litteratur og barne- og ungdomskultur.

Norsk Musikkfond/Norsk Komponistforening, tlf: 22417171 Komponist-, utøver og arrangør-støtte. Støtter ikke cd-produksjon.

Nomus Norge, Rikskonsertene, tlf: 22838350 For band og artister. Bestillingsverk, nordiske turneer, seninarer. Plateutgivelser.

Nordisk kulturfond v/Nordisk Ministerråd, tlf: 004533960200 Prosjekt av engangskarakter som må innbefatte minst tre land.

Musikkverkstedsordningen v/Norsk Musikkråd, tlf: 22424550 Band, organisasjoner osv. Støtten er også kalt «Rockemillionene» og går til rock, pop jazz og folkemusikk.

Norsk Kassettavgiftsfond, tlf: 22335250 Produksjons- og innspillingsstøtte for band og artister. Lanseringsstipend på 750000 kroner.

Komponistenes vederlagsfond, tlf: 66849151 Arbeids- og reisestipend. Støtte til utstyr. For komponister og låtskrivere.

Norsk Musikkinformasjon, tlf: 22429090 Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer (utgivelser). Cd-er kan bli innkjøpt i 550 eksemplarer.

Det Norske Komponistfond, NOPA, tlf: 22179669 Pengestøtte til konkrete prosjekter for komponister, organisasjoner og institusjoner.

Tono, tlf: 22170500 Arbeids-, reise- og studiestipend for medlemmer/rettighetshavere.

Fond for utøvende kunstnere, tlf: 22413811 Reise-, videreutdannings og orkesterstipend. Seminarer og kursstøtte. Debutprosjektstøtte. Tilskudd til innspillinger.

  • Oversikten er basert på Gramarts søknadskalender. Det er forskjellige søknadsfrister, så det greieste er å ta kontakt for å få skjemaer og tidsfrister.
  • Det fins flere stipend- og støtteordninger. Kontakt hjemstedskommunen og fylkeskommunen du bor i. De har også penger i bakhånd.
  • Ønsker du ytterligere informasjon, så kontakt Norges Kunstnerråd på 22 47 80 84.
  • Musikkguiden, som gis ut av Faro, gir deg god oversikt om støtteordninger og legater. Tlf: 22424150.
  • Stipend- og legathåndboken fås kjøpt i bokhandelen.