Heroin på resept?

«Dette er et glimrende forslag fra Venstre. Egentlig burde så mange misbrukere som mulig bli tilbudt muligheten til å få narkotika på resept. Dette kan være med å ta markedet fra langerne/bakmennene, er det ikke det vi alle vil? Dessuten vil det trolig bli mindre kriminalitet siden misbrukerne slipper å stjele for å skaffe seg stoff.`

Art de Core «Hvem er det bra for? Hva med å gi barn og unge et liv før de velger heroin? Og å gi dem et skikkelig tilbud om det likevel går galt? Men den løsningen krever penger og ryggrad fra engasjerte og profesjonelle innenfor helse og sosial.

Trine «Når et samfunn gir opp mennesker ved å bare gi dem narkotika så er det et tegn på et sykt samfunn. Norge er et rikt land, vi burde heller tilby ALLE narkomane som ønsker det avrusing og rehabilitering. Og de som fortsetter å bruke narkotika, bør få tilbudet om igjen og om igjen. Alle bør rehabiliteres til et verdig liv, koste hva det koste vil.