SKADEREDUSERENDE: Vi har empiri på at heroinassistert behandling er skadereduserende, skriver forfatteren. Foto: Jacques Hvistendahl
SKADEREDUSERENDE: Vi har empiri på at heroinassistert behandling er skadereduserende, skriver forfatteren. Foto: Jacques HvistendahlVis mer

Heroinassistert behandling virker

For å få spesifikk kunnskap om effekten under norske forhold trenger vi et prøveprosjekt.

«Heroinassistert behandling virker dårlig», fastslår Knut Reinås 9. mai.

Den bombastiske påstanden belegges ved å vise til at dødelighet ved heroinassistert behandling ikke er forskjellig fra andre LAR-medikamenter, og at heroinassistert behandling vil kreve et oppmøteregime som de tyngste avhengige ikke vil greie å følge.

Dette er legitime innvendinger. Men de endrer ikke følgende; vi har empiri på at heroinassistert behandling er skadereduserende.

Det framkommer seinest i en metastudie publisert i The British Journal of Psychiatry i fjor. Her påpekes det at brukerne trengte hyppig oppfølging og at de i sum ikke utgjorde en særlig stor pasientgruppe. Men like fullt; mengden illegalt stoff pasientene brukte, og mengden kriminalitet de utførte, gikk ned. Behandlingen virker etter hensikt.

Og så har vi erfaringene fra Portugal, hvor overdosedødsfallene og rekrutteringen til de tyngste rusmiljøene går ned.

Jeg påstår ikke at denne behandlingsformen vil virke for alle, at metadon ikke vil være et bedre alternativ for mange eller at risiko for overdosering vil være til stede både ved behandling med metadon og heroin.

Men erfaringer vi har underbygger min påstand om at heroinassistert behandling vil virke skadereduserende også her hjemme.

For å få spesifikk kunnskap om effekten under norske forhold trenger vi et prøveprosjekt.

Når dette ikke skjer, går en gruppe rusavhengige glipp av behandling som med overveiende sannsynlighet ville virket skadereduserende.

Leit.